Cíle a struktura programu

Obecným cílem programu je prostřednictvím celoživotního učení podpořit vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství. Program tak představuje klíčový nástroj pro budování Evropského prostoru vzdělávání, jenž pomocí agend stanovených pro jednotlivá odvětví podporuje provádění evropské strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, prosazuje spolupráci v oblasti politiky mládeže na základě strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvíjí evropský rozměr ve sportu.


Program má tyto specifické cíle:


 • podpořit vzdělávací mobilitu jednotlivců a skupin, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi a rovnost, excelenci, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,

 • podpořit mobilitu v oblasti neformálního a informálního učení a aktivní zapojení mladých lidí, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže,

 • podporovat vzdělávací mobilitu pracovníků v oblasti sportu, jakož i spolupráci, kvalitu, inkluzi, kreativitu a inovace na úrovni sportovních organizací a politik v oblasti sportu.


Jaká je struktura programu Erasmus+?


K dosažení svých cílů program Erasmus+ v období 2021–2027 předpokládá realizaci těchto akcí:


Výčet všech aktivit a jejich podrobný popis a podmínky naleznete v Průvodci programem


Programové země:

 • Členské státy EU

 • Země mimo EU: Republika Severní Makedonie, Srbsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko

 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie


Partnerské země:

 • Západní Balkán (region 1): Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora

 • Země Východního partnerství (region 2): Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Území Ukrajiny uznané mezinárodním právem

 • Země jižního Středomoří (region 3): Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

 • Ruská federace (region 4): Území Ruska uznané mezinárodním právem

 • + další země Evropy i světa uvedené v Průvodci programemPoslední změna: 9. červen 2021 15:36 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám