Podpora žadatelů

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

  • konzultace fakultních projektů

    *celouniverzitními projekty se zabývá Odbor zahraničních vztahů

  • podpora ve fázi přípravy projektu

  • podpora při udělení projektu - vyjednání grantové a konsorciální dohody, orientace v SyGMA

    *administrace projektu probíhá na fakultní úrovniOhledně KA2 a Jean Monnet se obracejte na Ondřeje DANIELA.


Studijní výjezdy (KA1) řeší Odbor zahraničních vztahů.

Mobilita STUDENTŮ

Mobilita ZAMĚSTNANCŮ


S KÝM SPOLUPRACUJEME?

  • Odbor zahraničních vztahů  

  • Dům zahraniční spolupráce (DZS) – Národní agentura pro program Erasmus+ v České republice. Na jejich webu naleznete přehledné základní informace o programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů, stejně tak jako informace o aktuálních výzvách k předkládání žádostí. 
PIC number Univerzity Karlovy: 999923434 

ECHE number Univerzity Karlovy: 101013613 

ID Univerzity Karlovy: E10209245


Další informace o UK potřebné do formulářů najdete zdePoslední změna: 22. únor 2024 17:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám