Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie schválený na programové období 2021-2027, který podporuje mezinárodní spolupráci subjektů primárního, sekundárního, terciárního, ale i neformálního vzdělávání (včetně sportu). Zároveň umožňuje zahraniční výjezdy žáků, studentů, učnů, učitelů a akademických i neakademických pracovníků, stejně jako dobrovolníků, vedoucích mládeže či amatérských sportovních organizací.


V Programu Erasmus+ je podporováno několik typů projektů:


Klíčová akce 1:

 • Projekty mobility pro účastníky vzdělávání a zaměstnance ve vysokoškolském vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě (VET), školním vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti práce s mládeží.

 • Aktivity participace mládeže.

Klíčová akce 2:

 • Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:

 • o kooperativní partnerství,

 • o partnerství malého rozsahu.

 • Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:

 • o centra excelence odborného vzdělávání,

 • o pedagogické akademie Erasmus+,

 • o akce Erasmus Mundus.

 • Partnerství pro inovace – aliance pro inovace.

 • Budování kapacit v oblasti mládeže.

 • Neziskové evropské sportovní akce

Klíčová akce 3:

 • Evropská mládež spolu

Akce programu Jean Monnet:

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy


Jaký je rozpočet?

Program má na sedmileté období (2021–2027) celkové orientační finanční krytí ve výši více než 26 miliard EUR8 z rozpočtu EU.

Roční rozpočet přijímá rozpočtový orgán. Jednotlivé kroky při přijímání rozpočtu EU lze sledovat na této adrese.

Informace o dostupném rozpočtu na jednotlivé akce naleznete v ročním pracovním programu Erasmus+ na rok 2021.


Propagací a administrací evropského vzdělávacího programu Erasmus+ je pověřen v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro více informací o Erasmu navštivte webové stránky DZS.


Pro více informací o studijních výjezdech na Erasmus na Univerzitě Karlově se obraťte na Odbor zahraničních vztahů - mobilita studentů


Důležité: Pokyny k podepisování dokumentů k projektům v rámci programu Erasmus+


Erasmus Charter for Higher Education - CUNI ECHE number: 101013613

PIC: 999923434

Organisation ID: E10209245

Další informace o UK potřebné do formulářů najdete zde.Potřebné informace můžete také najít přímo na stránkách Evropské komise, nebo na stránkách Národní agentury pro program Erasmus+, kterou je v České republice Dům zahraniční spolupráce. Na uvedených odkazech naleznete přehledné základní informace o tomto programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů, stejně tak jako informace o aktuálních výzvách k předkládání žádostí.


Poslední změna: 9. červen 2021 16:00 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám