Jean Monnet

Program Jean Monnet je primárně zaměřen na podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie.


Mezi ústřední témata programu Jean Monnet patří:

  • Evropská studia a srovnávací regionální studia

  • Komunikační a informační studia EU

  • Hospodářská studia EU

  • Historická studia EU

  • Studia mezikulturního dialogu EU

  • Mezioborová studia EU

  • Studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU

  • Studia práva EU

  • Politická a správní studia EU


Nicméně k těmto mohou být přiřazeny i další tematické oblasti jako je sociologie, filozofie, religionistika, geografie, studia literatury, umění, přírodních věd, studia životního prostředí, globální studia a další. Srovnávací studia mohou být zahrnuta pouze pod podmínkou, že se věnují různým světovým integračním procesům.

Obecně můžeme říci, že téma musí zahrnovat hledisko výuky, výzkumu nebo reflexe EU a musí přispívat k europeizaci studijních programů.


Cílem aktivit podporovaných v rámci programu Jean Monnet je navýšení kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU, vylepšení či inovace výukových osnov tak, aby obory byly schopny přilákat vynikající studenty. Mezi cíle patří také posílení spolupráce s partnery z ostatních zemí a podpora profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků a profesorů.


Aktivity podporované programem Jean Monnet jsou následující:


Žádosti o grant u všech aktivit se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).


Poslední změna: 24. říjen 2017 15:47 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208





Jak k nám