Jean Monnet

Program Jean Monnet je primárně zaměřen na podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie.


Cílem aktivit v rámci programu Jean Monnet je navýšení kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU a vylepšení či inovace výukových osnov tak, aby obory byly schopny přilákat vynikající studenty. Mezi cíle patří také posílení spolupráce s partnery z ostatních zemí a podpora profesního růstu mladých výzkumných pracovníků a profesorů. 


Mezi ústřední témata programu Jean Monnet patří:

  • Evropská studia a srovnávací regionální studia

  • Komunikační a informační studia EU

  • Hospodářská studia EU

  • Historická studia EU

  • Studia mezikulturního dialogu EU

  • Mezioborová studia EU

  • Studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU

  • Studia práva EU

  • Politická a správní studia EU


Nicméně k těmto mohou být přiřazeny i další tematické oblasti jako je sociologie, filozofie, religionistika, geografie, studia literatury, umění, přírodních věd, studia životního prostředí, globální studia a další. Srovnávací studia mohou být zahrnuta pouze pod podmínkou, že se věnují různým světovým integračním procesům.


Podporované aktivity

Akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Tato akce pomáhá vysokoškolským institucím v Evropě i mimo ni prosazovat výuku a výzkum evropské integrace a podporovat politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Unie.  

Moduly Jean Monnet

= krátké výukové programy týkající se jednoho nebo více oborů studií Evropské unie


Může jít o obecné či úvodní kurzy týkající se záležitostí EU, o specializovanou výuku o vývoji EU, nebo o plně uznávané letní, případně intenzivní kurzy. 


Délka “modulu”: min.40 vyučovacích hodin za akademický rok 

Délka projektu: max. 3 roky 

Finanční podpora: max. 30 000 EUR (pokrytí 75% celkových nákladů) 


Katedry Jean Monnet

= dlouhodobější pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro jednotlivé univerzitní profesory 


Cílem je podpor mladé generace učitelů a výzkumných pracovníků zabývajících se tématy EU. V rámci výuky garant cílí na prohloubení výuky v oblasti studií EU, může provádět či sledovat výzkum témat týkající se EU, poskytuje poradenství a odborné vedení dalším osobám. Držitelem je vždy pouze 1 profesor. 


Délka “katedry”: min. 90 vyučovacích hodin za akademický rok 

Délka projektu: max. 3 roky 

Finanční podpora: max. 50 000 EUR (pokrytí 75% celkových nákladů). 


Centra Excelence

= kontaktní místa, která shromažďují znalosti odborníků na vysoké úrovni v různých oborech evropských studií a rozvíjejí nadnárodní činnosti a strukturální vazby s akademickými institucemi v jiných zemích.


Centra excelence navazují na Katedry Jean Monnet – odpovědnost za centrum musí převzít držitel titulu katedra Jean Monnet. Centrum propojuje odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni a rozvíjí synergie mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií.


V rámci center excelence je podporováno organizování a koordinace lidských a dokumentárních zdrojů, řízení výzkumných činností v oblastech týkajících se konkrétních témat EU, rozvoj obsahu a nástrojů týkajících se témat EU za účelem aktualizace a doplnění stávajících kurzů a osnov, posílení debaty a výměny zkušeností o EU a systematické zveřejňování výsledků výzkumných činností.


Délka projektu: max. 3 roky

Finanční podpora: max. 100 000 EUR (pokrytí 80 % celkových nákladů

Politická debata v sítích Jean Monnet (vysokoškolské vzdělávání a jiné oblasti vzdělávání a odborné přípravy)

Sítě Jean Monnet

= sítě shromažďující, sdílející a mezi partnery projednávající výzkumná zjistění, obsah kurzů a zkušenosti, produkty (studie, články, obsah kurzů atd.)


I v této akci jde především o podporu zakládání a rozvoje konsorcií mezinárodních účastníků (vysokoškolských institucí, center excelence, kateder, týmů, jednotlivých odborníků atd.) v oblasti studií Evropské unie. Základním cílem je posílení spolupráce mezi různými vysokoškolskými institucemi a jinými příslušnými subjekty z Evropy a z celého světa za účelem výměny poznatků a odborných znalostí.


Síť: min. 5 institucí z 5 různých zemí

Délka projektu: max. 3 roky

Finanční podpora: max. 300 000 EUR (pokrytí 80 % celkových nákladů)
Žádosti o grant u všech aktivit se předkládají u

Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).
Poslední změna: 1. březen 2024 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám