• Evropské centrum

Evropské centrum

Evropské centrum bylo vytvořeno na UK na jaře 2014 pod vedením prorektorky pro evropskou problematiku Prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc. Centrum má za cíl posílit roli Univerzity Karlovy v mezinárodní vědecké oblasti coby „research university“, zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum.

Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont 2020, Erasmus + a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace (CZELO), která poskytuje bezplatné stáže, dále také např. s Medicínským informačním centrem pro evropské projekty (MICEP).

Vzhledem ke svému charakteru aktivity centra procházejí odborem pro vědu a výzkum, zahraničním a studijním odborem s podporou odboru právního a ekonomického.Poslední změna: 2. říjen 2017 13:29 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám