• Evropské centrum

Evropské centrum

Evropské centrum bylo vytvořeno na UK na jaře 2014 pod vedením prorektorky pro evropskou problematiku Prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc. Centrum má za cíl posílit roli Univerzity Karlovy v mezinárodní vědecké oblasti coby „research university“, zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum.


Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont Evropa, Erasmus + a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace (CZELO), která poskytuje bezplatné stáže. Na agendě ERC grantů spoulpravuje intenzivně s Technologickým centrem AV ČR.


Evropské centrum je také koordinační bodem pro aktivity 4EU+ Aliance.


Vzhledem ke svému charakteru aktivity centra procházejí Odborem pro vědu a výzkum, Zahraničním, Studijním odborem a Odborem pro kvalitu vzdělávací činnosti s podporou Odboru právního a Ekonomického.Poslední změna: 8. květen 2021 19:47 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám