• O nás

O nás

Cílem Univerzity Karlovy je uhájit pozici a dále se posouvat jako excelentní univerzita v regionu a v evropském vědeckém a vzdělávacím prostoru. Prostředkem k tomu je mimo jiné podpora projektů zaměřených na vzdělávání, výzkum, třetí roli a strukturální rozvoj instituce.

K tomuto cíli chce Evropské centrum přispívat kvalitní grantovou podporou v oblasti výzkumu a vyššího vzdělávání v rámci unijních programů (primárně Horizont Evropa a Erasmus+).


Naším hlavním cílem je vyvinout komplexní a efektivní systém pro podporu výzkumných (a vzdělávacích) projektů na UK z unijních programů. Evropské centrum proto nabízí podporu v přípravě projektových žádostí a metodického poradenství během realizace projektů a možnosti networkingových aktivit v rámci rozsáhlých sítí, do kterých je Univerzita Karlova zapojena (EARMA, CZARMA). 
V Evropském centru také koordinujeme zapojení UK v evropské univerzitní alianci 4EU+. 


Aliance 4EU+ je partnerství osmi předních evropských univerzit, jehož posláním je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. 


VÍCE O 4EU+ NA UK


KONTAKT NA 4EU+ LOCAL OFFICE
Naše projekty

image

Projekt Erasmus+ 1CORE, získaný Aliancí 4EU+ v roce 2022, má za cíl posílit rozvoj Aliance 4EU+ vytvořením infrastruktury jednotné evropské výzkumné univerzity ("One Comprehensive European Research University"). Své úsilí zaměřuje na revizi vzdělávacích a výzkumných struktur, řízení univerzity a tzv. třetí role v souladu s aktuálními evropskými trendy ve vysokoškolském vzdělávání.

Účast Univerzity Karlovy v Alianci 4EU+ a v projektu 1CORE posiluje její postavení mezi předními evropskými univerzitami a podporuje její vedoucí roli ve střední a východní Evropě.

Read more

image

Projekt Evropské Komise ED-Affiche se zaměřuje na vytvoření tzv. "Joint European Degree label". Aktivní účast Univerzity Karlovy při sestavování kritérií a pravidel pro Joint European Degree label zajišťuje, že společný titul uznávaný v celé EU bude odpovídat standardům Univerzity Karlovy. Projekt též umožňuje univerzitě hrát klíčovou roli v překonávání právních překážek a podporovat implementaci nástrojů odvozených z Boloňské úmluvy, což podporuje flexibilitu a inovace ve vysokoškolském vzdělávání.

Účast v projektu posiluje pozici Univerzity Karlovy v klíčové roli při formování budoucnosti transnacionální spolupráce a posiluje její závazek k excelenci a inovacím ve vyšším vzdělávání.

Read more

image

Projekt Train4EU+ rozvíjí ambici univerzitní aliance usilovat o excelenci v oblastech vzdělávání a vědy a výzkumu. Projekt reflektoval jeden ze základních cílů Aliance 4EU+: podporovat své výzkumné pracovníky při rozšiřování znalostí s cílem zajistit, aby vzniklé poznatky a inovace pomohly společnosti řešit nejdůležitější výzvy naší doby.

Read more

image

EUP byl projekt Erasmus+, který získala Aliance 4EU+ na roky 2017-2022 za účelem vytvořit dostatečně fungující systém komunikace mezi špičkovými evropskými univerzitami, který by vytvořil podmínky pro flexibilní a skutečně integrovanou vzájemnou meziuniverzitní spolupráci.
S kým spolupracujeme


Spolupráce mezi jednotlivými částmi univerzit a na národní úrovni je klíčová pro pokrok ve vzdělávání, výzkumu a inovacích. Tato spolupráce umožňuje efektivní sdílení znalostí a zdrojů, což je zásadní pro podporu interdisciplinárního přístupu a otevírání nových výzkumných i profesních příležitostí. V rámci univerzity vede taková spolupráce k lepšímu využívání zdrojů a stimuluje výzkumnou činnost, zatímco na národní úrovni přispívá k přenosu vědeckých poznatků a výzkumných výsledků do praxe.


Spolupráce na národní úrovni 


Spolupráce na mezinárodní úrovni


POLICY & NETWORKSPoslední změna: 28. únor 2024 15:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám