• Policy & Networks

Policy & Networks

V našem úsilí vylepšit podporu výzkumu na UK nám může pomoci i využívání platforem, do kterých je UK intenzivně zapojena. Tyto sítě nabízí bohatou škálu dat a nástrojů, které lze využít k identifikaci účinných postupů v různých typech projektové podpory.Národní úroveňCZARMA

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumuCZEXPATS IN SCIENCE

Spolu s Czexpats pořádáme setkávání Young PI Forum, která jsou využívána ke sdílení zkušeností se seniornějšími kolegy a k síťování.
RONALDO

= platforma centrálních projektových útvarů všech veřejných vysokých škol

Kontaktní osoba: , Odbor projektové podpory RUKMezinárodní úroveňAliance 4EU+

V rámci Aliance 4EU+ se podílíme na chodu GSS (Grant Support Service), kde zprostředkujeme „search for partners“ i podporu v přípravě projektů, a to jak aliančních, tak externích schémat. V Alianci 4EU+ také udržujeme intenzivní kontakt mezi policyofficers.CELSA

CELSA posiluje vědeckou spolupráci a podporuje výměnu vědeckých poznatků. Fond založený v roce 2016 financuje výzkumné projekty mezi minimálně dvěma partnery, včetně KU Leuven, s cílem podat společný kolaborativní projekt v Horizontu Evropa či v obdobném evropském programu. 

Kontaktní osoba:Coimbra Group

Coimbra Group představuje asociaci dlouhodobě zavedených evropských univerzit, které jsou významné svou multidisciplinární povahou a mezinárodním renomé. Toto sdružení je pevně odhodláno budovat unikátní akademické a kulturní propojení, aby podpořilo internacionalizaci, akademickou spolupráci, excelenci ve vzdělávání a výzkumu a službu společnosti. Coimbra Group si klade za cíl nejen ovlivňovat politiku vzdělávání a výzkumu na evropské úrovni, ale také podporovat vývoj osvědčených metod skrze vzájemnou výměnu zkušeností. UK je zastoupena v řadě pracovních skupin. 

Kontakt:
UNICA

Institucionální síť univerzit z hlavních měst Evropy. Byla založena v roce 1990 a v současné době ji tvoří 53 univerzit ze 40 hlavních měst Evropy, které sdružují více než 150 000 univerzitních pracovníků a 1 500 000 studentů. Cílem UNICA je vycházet ze specifického profilu svých členů a rozšiřovat a posilovat mezinárodní spolupráci a usnadňovat vytváření sítí mezi akademickými komunitami prostřednictvím porozumění a sdílení mezi jejími členy v celém evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. 

Kontaktní osoba: , Odbor zahraničních vztahů RUK
EASSH

=European Alliance for Social Sciences and Humanities

Největší organizace zabývající se propagací a vědeckou politikou pro společenské a humanitní vědy v Evropě. Aliance má více než 70 členských organizací a zahrnuje více než 100 000 výzkumných pracovníků.EUF – Project Management Community 

Kontaktní osoba: , Odbor zahraničních vztahů RUK


Kontaktujte nás

V případě zájmu dozvědět se více kontaktujte , případně uvedené kontaktní osoby níže.Poslední změna: 27. únor 2024 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám