Horizont Evropa


Horizont Evropa (HE) je program EU pro výzkum a inovace na období 2021-2027 s rozpočtem 95,5 miliardy EUR. Navazuje na program Horizont 2020 (H2020).


Horizont Evropa je členěn na 3 pilíře:


Pilíř I: Excelentní věda

První pilíř podporuje excelentní výzkum a programy pro "open-topic" (individuální) financování. 

 • Evropská rada pro výzkum (ERC)

 • Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

 • Evropské výzkumné infrastruktury


Pilíř II: Globální výzvy a konkurenceschopnost

Druhý pilíř sdružuje původních 13 témat programu Horizont 2020 do 6 klastrů, které mají pomoci řešit hlavní společenské výzvy.

 • Zdraví

 • Kultura, kretivita a inkluzivní společnost

 • Civilní bezpečnost pro společnost

 • Digitalizace, průmysl a vesmír

 • Klima, energetika a doprava

 • Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí


Pilíř III: Inovativní Evropa

Ve třetím pilíři se nacházejí finanční opatření související s inovacemi.

 • Evropská rada pro inovace

 • Evropské inovační ekosystémy

 • Evropský inovační a technologický institut


Další součásti HE

Evropský obranný fond (EDF)

Program na podporu společného obranného výzkumu a vývoje a na podporu konkurenceschopného obranného průmyslu. Je zaměřen na výzkum a vývoj nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a vybavení.

Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru (ERA)

K hlavním cílům patří zintenzivnění spolupráce v celé Evropě zejména otevřením evropských sítí výzkumu a inovací a přispět ke zkvalitnění kapacit v oblasti řízení výzkumu v tzv. widening zemích (mezi které patří i Česko). 

Aktivity jsou rozděleny do dvou bloků:

 • Rozšiřování účasti a šíření excelence

 • Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací

EURATOM

Obecnými cíli programu Euratom jsou výzkum a školicí aktivity zaměřené na trvalé zlepšování jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení a na radiační ochranu, a potenciální příspěvek k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, účinným a zabezpečeným způsobem.


Program bude uskutečňovat klíčové výzkumné činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, radiační ochrany a energie z jaderné syntézy. Dále rozšíří výzkum neenergetických aplikací ionizujícího záření a zajistí zlepšení v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a přístupu k výzkumným infrastrukturám. Kromě toho podpoří mobilitu výzkumných pracovníků v jaderné oblasti v rámci „akcí Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA).


Ve spolupráci s Odborem projektové podpory Vás budeme maximálě podporovat v hledání synergií s financováním přes Strukturální fondy a další zdroje. V případě potřeby rádi také zprostředkujeme kontakt s TC Praha, zejména při formulaci otázek, které jsou důležité pro všechny fakulty naší univerzity.


Neváhejte využít našeho projektového poradenství a kontaktujte odpovědnou osobu z našeho týmu.


Finanční změny v HE

Horizont Evropa přináší změny ve financování projektů, které by měly znamenat větší zjednodušení dosavadní praxe ve finančním řízení projektů a zároveň představují svobodnější volbu ve výši nastavení osobního ohodnocení.Osobní náklady

Výpočet na základě:

 • kalendářního roku

 • jednotným výpočtem na základě denní sazby

Korporátní odměňování

Výpočet:

denní sazba = skutečné roční náklady pracovníka ÷ 215

Projektové odměňování

Využije se u pracovníků, jejichž mzda se v souvislosti s účastí v projektech zvyšuje. Porovnává se s národní denní referenční sazbou a platí vždy ta nižší.


Výpočet:

projektova denní sazba = roční osobní N pracovníka za práci na projektu HE ÷ dny odpracované na projektu HE v daném kalendářním roce


Poslední změna: 19. prosinec 2023 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám