• Horizont Evropa

Horizont Evropa

Horizont Evropa

Horizont Evropa (HE) navazuje na osmý Rámcový program pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 (H2020). Oproti H2020 vykazuje HE ještě větší synergie v různých oblastech a představuje také paletu nových akcí pro tzv. „low performing “ nebo „widening“ země, mezi které patří i ČR.


V hledání zmíněných synergií Vás budeme maximálně podporovat. Ve spolupráci s Odborem projektové podpory lze konzultovat synergie s financováním prostřednictvím Strukturálních fondů a dalších zdrojů. Kdykoli také můžete využívat našeho projektového poradenství.


HE bude dále podporovat také vysokoškolské instituce, které nepatří do pilotu 41 Aliancí. Tyto akce nezmiňujeme, protože UK již je členem Aliance 4EU+, což je pro nás velkou výhodou. Na stránkách Evropského centra představujeme jen některé změny, které HE přináší a které jsou pro UK obzvlášť relevantní. Komplexní webové stránky k HE spravuje Technologické centrum (TC) AV ČR.Aktuální výzvy v programu Horizontu Evropa najdete na Funding & tender opportunities Portal.Kontaktní informace

Se svými dotazy se můžete primárně obracet na nás. V případě potřeby rádi zprostředkujeme kontakt s TC AV, zejména při formulaci otázek, které jsou důležité pro všechny fakulty naší univerzity.


Potřebné informace můžete také najít přímo na stránkách Evropské komise, nebo na portálu Technologického centra AVČR, Horizont Evropa, kde naleznete v přehledné a snadno dostupné formě základní informace o tomto programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů. Na zmíněném portálu najdete také informace o aktuálních výzvách k podávání projektů a národních kontaktních pracovnících.
Poslední změna: 1. červen 2021 19:51 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám