Widening Iniciativy

Hlavní novinky v oblasti Widening v Horizontu Evropa

Zdroj: Evropská komise


 • Pokračování klíčových „widening“ nástrojů Teaming, Twinning a ERA Chairs

 • Náklady na výzkum v rámci CSA akcí jsou způsobilé způsobilé v rámci Teaming, Twinning a ERA Chairs

 • Větší důraz na rozvoj kapacit řízení výzkumu

 • 80% výzev musí výrazně akcentovat „widening“ dimenzi

 • Stálý seznam způsobilých členských států pro roli hlavního příjemce dotace (EU13 + PT + EL) + Asociované země

 • Implementace balíčku „Advancing Europe“= soubor opatření k podpoře posílení účasti „low performing countries“ mezi něž patří i ČR

 • Integrovanější přístup a větší synergie s regionální a národní politikou, RIS atd.

Sada těchto opatření by měla vést k:

 • zvýšení kapacit v oblasti R&I

 • instituce by se měly díky těmto opatřením reformovat a být atraktivnější pro talentované vědce ze zahraničí

 • vyšší účasti v programu Horizont Evropa a dalších programech v roli koordinátora

 • vytvoření silnějších vazeb mezi akademickou obcí a bussiness sférou

 • lepšímu zapojení regionálních aktérů do procesu výzkumu a inovací

Excellence Hubs

 • Nově vytvořené inovační ekosystémy založené na modelu spolupráce vědecko-výzkumných institucí, firem, regionálních orgánů a různých společenských subjektů

Jejich cílem je:

 • rozvíjet inovace v regionálním kontextu ve „Widening“ zemích

 • posílit vazby mezi vědou a podnikáním

 • vypracovat přeshraniční strategie pro rozvoj výzkumu a inovací

 • mobilizovat investice v daném regionu

Akce podporující „brain circulation“

 • kromě již existujících ERA Chairs to jsou ERA Fellowships a ERA Talents

 • ERA Fellowships navazují na pilotní projekt Widening Fellowships v rámci MSCA Fellowships

 • ERA Talents budou poskytovat granty na školení a rozvoj kariéry, propagovat

 • rozmanitost profesní dráhy postdoků, a budou rozšiřovat povědomí o dobré praxi v oblasti zaměstnávání a vytváření dobrých pracovních podmínek pro tyto talenty

Výsledkem by mělo být:

 • Institucionální reformy VŠ ve „widening“ zemích

 • Efektivnější využívání stávající výzkumné infrastruktury

 • Schopnost přilákat nejlepší výzkumníky a zvrátit tak „brain drain“

 • Zlepšit prostupnost mezi jednotlivými sektory: akademickým a businessem (větší prostupnost při změně vědecké kariéry)Poslední změna: 30. květen 2021 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám