Widening Iniciativy

Hlavní novinky


 • Pokračování „widening“ nástrojů Teaming, Twinning a ERA Chairs

 • Náklady na výzkum v rámci CSA akcí jsou způsobilé v rámci Teaming, Twinning a ERA Chairs

 • Větší důraz na rozvoj kapacit řízení výzkumu

 • 80 % výzev musí výrazně akcentovat „widening“ dimenzi

 • Stálý seznam způsobilých členských států pro roli hlavního příjemce dotace (EU13 + PT + EL) + Asociované země

 • Implementace balíčku „Advancing Europe“ = soubor opatření k podpoře posílení účasti „low performing countries“ mezi něž patří i ČR

 • Integrovanější přístup a větší synergie s regionální a národní politikou, RIS atd.


Cíl:

 • zvýšení kapacit v oblasti R&I

 • reforma institucí zapojených do programu a tím posílení jejich atraktivity pro talentované vědce ze zahraničí

 • vyšší účasti v programu HE i dalších programech v roli koordinátora

 • posílení vazeb mezi akademickou obcí a bussiness sférou

 • hlubší zapojení regionálních aktérů do procesu výzkumu a inovací


Zdroj: Evropská komise
Zdroj: Evropská komise


Excellence Hubs

Nově vytvořené inovační ekosystémy založené na modelu spolupráce vědecko-výzkumných institucí, firem, regionálních orgánů a různých společenských subjektů.


Cíl:

 • rozvíjet inovace v regionálním kontextu ve „Widening“ zemích

 • posílit vazby mezi vědou a podnikáním

 • vypracovat přeshraniční strategie pro rozvoj výzkumu a inovací

 • mobilizovat investice v daném regionu

Akce podporující "Brain Circulation"

ERA Fellowships navazující na pilotní projekt Widening Fellowships v rámci MSCA Fellowships.


ERA Talents poskytující granty na školení a rozvoj kariéry, propagující rozmanitost profesní dráhy postdoků, a rozšiřující povědomí o dobré praxi v oblasti zaměstnávání a vytváření dobrých pracovních podmínek pro tyto talenty.


Cíl:

 • institucionální reformy VŠ ve „widening“ zemích

 • efektivnější využívání stávající výzkumné infrastruktury

 • schopnost přilákat nejlepší výzkumníky a zvrátit tak „brain drain“

 • zlepšit prostupnost mezi jednotlivými sektory: akademickým a businessem (větší prostupnost při změně vědecké kariéry)

*Na stránkách Evropského centra představujeme jen některé změny, které HE přináší a které jsou pro UK obzvlášť relevantní. Komplexní webové stránky k HE spravuje Technologické centrum (TC) Praha.


Poslední změna: 31. červenec 2023 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám