MSCA

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

Akce MSCA financují vynikající výzkum a inovace a poskytují výzkumným pracovníkům ve všech fázích jejich kariéry nové znalosti a dovednosti prostřednictvím přeshraniční mobility a seznámení se s různými odvětvími a obory.


Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. MSCA se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. bez titulu Ph.D. a s výzkumnou praxí méně než 4 roky), tak zkušení (s titulem Ph.D. nebo výzkumnou praxí alespoň 4 roky).


Typy MSCA grantů:

Doctoral Networks

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. DN zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Postdoctoral Fellowships

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru.

Staff Exchanges

Výměny zaměstnanců mají za cíl podporovat inovativní mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů. Tento program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu. Instituce tvořící konsorcium mohou vysílat a/nebo přijímat výzkumné pracovníky, technické, administrativní pracovníky, manažery apod.

COFUND

MSCA COFUND má za cíl spolufinancovat nové nebo stávající doktorské či postdoktorandské programy, které jsou realizovány na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Díky těmto programům se šíří osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodního, mezisektorového a mezioborového školení v oblasti výzkumu, stejně jako nadnárodní a mezisektorová mobilita výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.

Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

MSCA and Citizens

Evropská noc vědců je zaměřena na zvyšování veřejné informovanosti o výzkumných/inovačních aktivitách a jejich přínosu pro každodenní život občanů. EU se tímto způsobem snaží zvýšit zájem mladých lidí o práci ve výzkumu a informovanost veřejnosti o práci vědců a o výsledcích a přínosech projektů, financovaných ze zdrojů EU, příp. inovacích z nich plynoucích.

Akce se koná vždy poslední pátek v září napříč EU. Akce probíhá formou dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů, výstav a přednášek.Tým Evropského centra UK vám rád poradí v záležitostech týkajících se procesu MSCA PF. Neváhejte se na nás obrátit. Univerzitními konzultanty jsou Adéla Jiroudková a Ondřej Daniel.Poslední změna: 1. srpen 2023 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám