KA2

= Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Tato klíčová akce má vést k rozvoji, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů na organizační, místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.   


Podporované aktivity

Partnerství pro spolupráci

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit své kapacity, ale také vytvářet velmi kvalitní inovativní výstupy. 


Dva druhy partnerství pro společnou práci, učení a růst:   

  • kooperativní partnerství   

  • partnerství malého rozsahu 

Partnerství na podporu špičkové úrovně

Tato partnerství podporují projekty s dlouhodobým udržitelným výhledem. 


Podporované akce:  

  • centra excelence odborného vzdělávání 

  • pedagogické akademie Erasmus+ 

  • akce Erasmus Mundus

Partnerství pro inovace

Cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni na základě kapacity pro využití výsledků projektů v evropském měřítku a/nebo schopnosti přenést tyto výsledky do různých tematických nebo geografických souvislostí. 


Podporované akce:  

  • aliance pro inovace 

Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

Akce týkající se budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Neziskové evropské sportovní akce

Tato akce podpoří přípravu, pořádání a návazné sledování neziskových sportovních akcí organizovaných buď v jedné zemi, nebo v několika zemích neziskovými organizacemi nebo veřejnými subjekty činnými v oblasti sportu. Cílem těchto akcí bude zvýšit viditelnost sportovních událostí v rámci programu Erasmus+ a zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví upevňujících pohybových aktivit.
Žádosti o grant u všech aktivit se předkládají u

Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).
Poslední změna: 1. březen 2024 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám