Účastnický portál

Základní informace k registraci v Účastnickém portálu (Participant Portal PP)

V případě, že chcete žádat o projekt v rámci H2020 budete potřebovat znát tzv. PIC kód.


Platný PIC Univerzity Karlovy je 999923434

Tento identifikační kód musí být uváděn již při vyplňování elektronických formulářů návrhu projektu, neboť se od něj odvíjí automatické vkládání schválených údajů o UK (viz níže) do oficiálních projektových dokumentů. Pokud zadáte, resp. koordinátor projektu zadá, platný PIC Univerzity Karlovy, v systému se vypíší relevantní údaje týkající se UK a uloží se automaticky do příslušných řádků formuláře návrhu projektu.


Evropskou komisí ověřené údaje o výzkumných institucích mohou měnit pouze pracovníci tzv. CVT (Central Validation Team), a to na žádost pověřeného pracovníka registrované instituce (Legal Entity Appointed Representative, LEAR). Podle dosavadních zkušeností může od žádosti do realizace změny uběhnout až několik týdnů.


Funkcí LEAR je na UK v současnosti pověřena .


Evropskou komisí ověřené, platné administrativní údaje o Univerzitě Karlově1


Organisation data of the participant

PIC

999923434

Status

Validated

Participant legal name 

UNIVERZITA KARLOVA

Business name  

Univerzita Karlova    

Short name - acronym

CUNI

Official language

Czech

Name in 2nd Language

Charles University

2nd Language  

English

Legal form

other

VAT number          

CZ00216208

Registration number

00216208

Registration date

22-04-1998

Registration authority

PRAHA *

Nace code  

Higher education

Registration country

Czech Republic


Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Accreditation Number: 50334-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE

Role v účastnickém portálu

Na obrázku vidíte, jaké všechny role je možné mít v rámci účasntického portálu. Jedna osoba může zastávat více rolí.


Zdroj: Evropská komise
Zdroj: Evropská komise


 • LEAR: hlavní kontakt mezi univerzitou a EK. Mezi jeho práva patří:

  • aktualizovat data organizace na portálu účastníka

  • jmenovat zástupce k podpisu grantových dohod (LSIGN)

  • jmenovat zástupce své organizace, aby elektronicky podepisovali účetní úzávěrky projektových nákladů (FSIGN)

  • jmenovat další správce účtu

  • POZOR! LEAR nevidí do vašeho projektu a nemůže v něm tak administrovat další role, stejně tak nemůže přiřadit konkrétního LSIGN či FSIGN ke konkrétnímu projektu

 • LSIGN: musí být navržen LEARem nebo správcem účtu (AccAd). Poté mohou být k určitému projektu přiděleni koordinátorem (CoCo) nebo účastníkem (PaCo). Organizace může mít neomezený počet LSIGN.

 • FSIGN: musí být navržen LEARem nebo správcem účtu. Poté může být k určitému projektu přidělen koordinátorem (CoCo) nebo účastníkem (PaCo). Organizace může mít neomezený počet FSIGN.

 • (Primary) Coordinator Contact (PCoCo/CoCo): PCoCo je hlavním kontaktem mezi konsorciem a EK pro konkrétní projekt. PCoCo může jmenovat nebo zrušit neomezený počet CoCo, kteří budou mít stejná práva - s výjimkou práva odvolat PCoCo.

  Mohou:

  • nominovat PaCos i pro jiné organizace v konsorciu

  • jmenovat/odvolávat TaMa a TeMes ve své vlastní organizaci

  • přiřadit LSIGNy a FSIGNy své organizacek projektu

  • provádět změny v projektových dokumentech na účastnickém portálu

  • předkládá EK návrhy projektů a projektové dokumenty

 • Participant Contact (PaCo) je podřízen PCoCo/Coco. Má obdobná práva, ale nepředkládá EK návrhy projektů a projektovou dokumentaci, může na vyžádání poskytovat některé informace.

 • Task Manager (TaMa) může provádět některé omezené akce, jako je vytváření, aktualizace a nahrávání dokumentů o účasti organizace, doplňování, úpravy a mazání informací o projektu v administrativních formulářích organizace. Nemůže nikoho udělovat role, ani předávat informace koordinátorovi či EK. Tato role se nepoužívá během fáze předkládání návrhu.

 • Team Member (TeMe): veškerou projektovou dokumentaci může pouze číst, nikoliv editovat


Následné schéma poskytuje přehled o možnostech všech rolí jak na projektové tak organizační úrovni.

Zdroj: Evropská komise
Zdroj: Evropská komise
Poznámky

1

Upozornění:

EC důsledně používá administrativní údaje odpovídající dokumentu o přidělení DIČ, které jsou uloženy v databázi URF. Chcete-li se vyhnout zbytečným komplikacím, NESNAŽTE SE MĚNIT ÚDAJE AUTOMATICKY VLOŽENÉ DO FORMULÁŘŮ SYSTÉMEM EPSS. Případné svévolné změny údajů, které byly do formulářů automaticky vloženy, nebudou později Komisí akceptovány.


Poslední změna: 24. červenec 2018 15:16 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám