Klíčová akce 3

KLÍČOVÁ AKCE 3 – PODPORA ROZVOJE POLITIK A SPOLUPRÁCE

Tato klíčová akce podporuje:


Akce s názvem Evropská mládež spolu cílí na mládežnické organizace na základní úrovni, které chtějí zřídit přeshraniční partnerství, tj. jejichž cílem je dodat svým činnostem evropský rozměr. Účelem je povzbudit podávání nových žádostí od organizací, které dosud nejsou zavedeny na evropské úrovni.

Tato klíčová akce kromě toho zahrnuje:


  • Opatření zaměřená na přípravu a podporu provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, včetně sektorové agendy pro vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, školy a vzdělávání dospělých, a to zejména usnadňováním řízení a fungování otevřených metod koordinace.

  • Experimentování s evropskými politikami vedené veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnuje zkoušky politických opatření v praxi prováděné v několika zemích na základě spolehlivých metod hodnocení. V souladu se strategií EU pro mládež bude finanční podpora poskytnuta rovněž strukturám přispívajícím k činnosti národní pracovní skupiny, kterou určí každý vnitrostátní orgán v rámci dialogu EU s mládeží na národní úrovni.

  • Opatření zaměřená na shromažďování důkazních informací a znalostí týkajících se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik. Shromažďování a analýza důkazů budou probíhat prostřednictvím celoevropských nebo mezinárodních průzkumů a studií, jakož i odborných znalostí týkajících se jednotlivých témat a zemí.

  • Opatření, která napomáhají transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, za účelem podpory zajišťování kvality, validace neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností. Tato oblast bude rovněž zahrnovat podporu vnitrostátních a evropských orgánů nebo sítí, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích drah mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč oblastmi formálního, neformálního a informálního učení.

  • Opatření podporující politický dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, například prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických agendách a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum.

  • Spolupráci s mezinárodními organizacemi s vysoce uznávanými odbornými znalostmi a analytickou kapacitou (jako je OECD a Rada Evropy) s cílem posílit dopady a přidanou hodnotu politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.


Více informací o konkrétních příležitostech naleznete v Průvodci programem - sekci Klíčová akce 3


Poslední změna: 9. červen 2021 15:57 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám