Klíčová akce 1

Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

Tato aktivita podporuje vytváření vysoce integrovaných mezinárodních studijních programů s 60, 90 nebo 120 kredity ECTS. Program předpokládá vznik mezinárodního konsorcia vysokoškolských institucí, případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o studijní/odborné oblasti zahrnuté do společného programu. V rámci projektu je také možné udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti ve sdílených magisterských programech.


Do projektu musí být zapojeny minimálně 3 organizace z různých programových zemí. Všechny ostatní řádné partnerské organizace z programových nebo partnerských zemí musí být známy v době podání žádosti o grant. Pro zapojení do projektu a možnost žádat, musí instituce vlastnit Erasmus charter for higher education (ECHE).


Doba trvání projektu – v závislosti na době trvání Sdíleného magisterského studia (1 nebo 2 roky), obdrží koordinátor grantovou smlouvu na 4 nebo 5 let. Finance jsou určena na financování 1 přípravného a 3 po sobě jdoucích ročníků.


Doba trvání aktivity – Přípravný rok trvající 1 akademický rok + 3 po sobě jdoucí ročníky trvající 1 až 2 akademické roky (60/90/120 ECTS).


U konsorcia organizací rozlišujeme následující role jeho členů:

  • Žadatel: koordinátor projektu, podává návrh, jedná a podepisuje smlouvu/zprávy jménem všech partnerů konsorcia, hlavní příjemce grantu EU, nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu

  • Řádní partneři: vysokoškolské instituce s pravomocí udělovat diplomy v souladu s legislativou programové nebo partnerské země, v níž sídlí, a všechny soukromé nebo veřejné organizace, které se aktivně podílí na přípravě, realizaci a hodnocení sdíleného magisterského programu, každý partner podepisuje mandát, kterým udělí koordinátorovi plnou moc v jednání ohledně daného projektu a grantu.

  • Přidružení partneři: organizace, které nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o sdíleném magisterském programu


Způsobilí účastníci a jejich počty – za způsobilé účastníky považujeme studenty magisterského studia, zaměstnance zúčastněných organizací, pozvané odborníky/hostující lektory z programových a partnerských zemí. Během počátečního období financování bude finanční grant určen orientačně na 13 až 20 stipendií pro studenty a minimálně 4 pozvané odborníky/hostující lektory na každý nastupující ročník (pro každou verzi Sdíleného magisterského studia).


Místo konání - nejméně ve dvou programových zemích zastoupených v konsorciu.


Žádosti o grant se překládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA). Žádosti se předkládají prostřednictvím eFormu. K jeho vyplnění je potřeba tzv. PIC kód, který instituce obdrží po registraci do nástroje Participant portal. PIC kód Univerzity Karlovy je: 999923434.


Podrobné informace o kritériích, která jsou v žádostech hodnocena, naleznete v Průvodci programem, dále také přímo na webových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast věnovaných přímo Joint Master Degrees.


Poslední změna: 12. září 2017 12:10 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám