Klíčová akce 1

KLÍČOVÁ AKCE 1 – MOBILITA JEDNOTLIVCŮ

Tato klíčová akce podporuje:


  • Mobilitu studentů a pracovníků: příležitosti pro žáky, studenty, stážisty a mladé lidi a rovněž pro profesory, učitele, školitele, pracovníky s mládeží, sportovní trenéry, zaměstnance vzdělávacích institucí a organizací občanské společnosti studovat nebo získávat profesní zkušenost v jiné zemi.

  • Aktivity participace mládeže: místní a nadnárodní iniciativy vedené mladými lidmi, které provozují neformální skupiny mladých lidí a/nebo mládežnických organizací s cílem pomoci mladým lidem angažovat se a naučit se zapojovat do demokratického života, zvyšovat povědomí o společných hodnotách a základních právech v Evropské unii, sdružovat mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí na místní, národní a evropské úrovni, jakož i přispívat k dosahování společných cílů Evropské unie.

  • Činnosti DiscoverEU: akce, která nabízí mladým lidem ve věku osmnácti let příležitost získat v rámci neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první krátkodobou zkušenost s cestováním po Evropě, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní rozmanitost.

  • Program nabízí příležitosti v oblasti jazykového vzdělávání účastníkům, kteří uskutečňují mobilitu v zahraničí. Tato podpora bude poskytována zejména prostřednictvím nástroje online jazykové podpory (Online Language Support – OLS) programu Erasmus+ přizpůsobené dle potřeby jednotlivých odvětví, neboť e-learning nabízí při učení se jazyku výhody z hlediska dostupnosti a flexibility. Ve zvláštních případech, kdy on-line učení není nejlepším nástrojem k oslovení cílové skupiny, budou nabídnuty další formy jazykové podpory.


Více informací o konkrétních příležitostech naleznete v Průvodci programem - sekci Klíčová akce 1


Poslední změna: 9. červen 2021 15:50 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám