• ERC
  • Harmonogram přípravy žádosti

Harmonogram přípravy žádosti

Harmonogram podání žádosti se řídí opatřením rektora č. 36/2020 a opatřením č. 37/2020.

Co Vám UK nabízí?

  • Podpora ve fázi předkládání návrhů: posouzení a přezkoumání návrhu ve spolupráci s koordinátorem pro ERC na UK, expertní skupinou UK a AV ČR a nositeli grantů ERC. Účast na interaktivních workshopech, nácviku interview a individuálních konzultací.

  • Některé fakulty mají vlastní univerzitní pipeline (PřF, MFF) a tam je dobré kontaktovat napoprvé fakultní oddělení vědy či grantové oddělení. V ostatních případech se můžete obracet přímo na univerzitní kontaktní bod (více viz zde).

Uzávěrky jednotlivých výzev

  • StG- 13/01/2022

  • CoG- 17/03/2022

  • AdG- 28/04/2022


Pozn.: Data se můžou měnit, vždy sledujte oficiální web.

Kdy a jak je třeba začít s přípravou?

Příprava ERC grantu trvá nejméně rok. Přípravu ERC nelze odbýt a není dobré podceňovat tuto časovou dotaci.


1. fáze: Návštěva informačního dne:

Je dobré začít návštěvou Národního informačního dne, který se koná každý rok na podzim a který pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Přiblíží Vám schéma ERC, způsob hodnocení těchto grantů a řešitelé ERC a ERC CZ se s Vámi podělí o své zkušenosti. To Vám poskytne obecnější náhled na to, co ERC představuje a jak funguje. Užitečné informace lze také nalézt v textech s odkazem níže.


2. fáze: Absolvování první části workshopu

Pokud se po absolvování národního dne rozhodnete podat grant ERC, dejte nám o tom co nejdříve vědět (informujte univerzitní kontakt). Sdělíme Vám nejbližší termín konání workshopu (příklad zde), na který Vás pozveme. Podmínkou účasti na workshopu je existence kvalitního draftu návrhu projektu, CV a track record odpovídající kvality v požadovaném formátu ERC. Na workshopu se předpokládá, že víte, jakým způsobem funguje ERC, a pracuje se s konkrétními návrhy projektů.


3. fáze: Druhá část workshopu před podáním žádosti

Po absolvování první části workshopu následuje po několika měsících další, kde se pracuje s již téměř hotovými návrhy projektů a kde se ladí poslední detaily projektu. V mezičase s námi projekt můžete průběžně konzultovat.


4. fáze: Nácvik interview

Nácvik interview je speciální workshop připravený pro ty, kteří postoupí do druhého kola. Na tomto workshopu prezentujete svůj projekt v časovém limitu. Lektoři workshopu opraví chyby, které Vaše vystoupení může mít a poradí, jak nejlépe zaujmout.Více o podávání ERC grantů najdete na našem webu zde.


Poslední změna: 29. květen 2021 11:35 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám