Příprava a podání žádosti ERC

Práce na ERC žádosti vyžaduje odpovídající přípravu, iniciativu a důkladnost předkladatele. Naše pomoc spočívá v doladění dobře připraveného textu. Pozor na základní chyby a nedostatky, kterým lze snadno předejít prostudováním dostupných podkladů. Nenechávejte přípravu Vašeho projektu na poslední chvíli.

Harmonogram

1. krok: Návštěva informačního dne ERC

Je dobré začít návštěvou Národního informačního dne k ERC, který se koná každoročně na podzim a který pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Přiblíží Vám schéma ERC, způsob hodnocení a řešitelé projektů ERC a ERC CZ se s Vámi podělí o své zkušenosti. To Vám poskytne obecnější náhled na to, co ERC představuje a jak funguje.

2. krok: Absolvování přípravných workshopů ERC

Pokud se po národním dni rozhodnete podat grant ERC, dejte nám o tom co nejdříve vědět (univerzitní konzultantkou ERC je Veronika Syrovátková). Sdělíme Vám nejbližší termín konání workshopu a jak se na něj přihlásit.


Workshopy sestávající ze tří částí probíhají většinou v květnu, červnu a září. Podmínkou účasti na nich je vypracování kvalitního draftu projektu = abstrakt, CV a track record v odpovídající kvalitě a v požadovaném formátu. Na workshopu se předpokládá, že víte, jakým způsobem funguje ERC, a pracuje se s konkrétními návrhy projektů.

Prezentace hlavní výzkumné myšlenky PI (1. workshop)

V pětiminutové prezentaci představíte Vaši hlavní výzkumnou myšlenku a zdůvodníte, proč jste vhodnou osobou, která by toto téma měla řešit. Následuje zpětná vazba a diskuze s Expertní skupinou a dalšími členy/členkami panelů ERC.

Cvičné hodnocení projektových návrhů a diskuze s ERC grantisty (2. workshop)

Vyzkoušíte si roli hodnotitele/hodnotitelky. Diskutuje se vždy jeden projekt v rámci každé vědní domény (PE/LS/SSH).

Zpětná vazba k části B1 projektového návrhu (3. workshop)

Diskuze s Expertní skupinou a dalšími relevantními odborníky/odbornicemi nad Vaší B1.


V mezičase s námi projekt můžete průběžně konzultovat.


Doporučujeme Vám porovnat svůj text s existující ERC žádostí před tím, než nám jej zašlete k možným připomínkám. Neváhejte oslovit některého z dřívějších ERC žadatelů na UK a využít jejich žádosti jako vzoru zpracováni pro svůj text. Online dostupné jsou taktéž abstrakty všech úspěšných ERC žádostí.

3. krok: Podání projektu do výzvy ERC

Podání se řídí Opatřením rektorky 9/2023, prosíme seznamte se s ním.


OR ve zkratce:

Domluvte se s fakultou/pracovištěm na tom co bude, pokud ve výzvě ERC uspějete.

NEJPOZDĚJI MĚSÍC před deadlinem výzvy nám pošlete FINÁLNÍ VERZI projektu, společně s požadavkem o vystavení HIL (Host Institution Letter = příloha bez které se neobejdete).

V portále F&T nám nezapomeňte udělit přístup k vaší žádosti (role "Coordinator Contact").


Nezapomeňte, že excelence je jediným kritériem hodnocení (excelence Vás jako PI, excelence Vašeho projektu, zda-li se jedná o projekt „high risk, high gain“ atd.).

Nepodávejte žádost o ERC, pokud není perfektní. Jsou zde totiž přísná pravidla opětovného podání (dle známky hodnocení nemůžete žádat 1-2 roky v následujících výzvách). A špatné hodnocení neprospěje především Vám.


UK se snaží rovněž žadatele o ERC finančně motivovat k podávání vysoce kvalitních žádostí, a to prostřednictvím Opatření rektorky č. 8/2023. Až budete mít tedy ERC žádost odevzdanou, neváhejte o tuto odměnu požádat.

4. krok: Mock interview

Nácvik interview je speciální workshop připravený pro ty, kteří postoupí do druhého kola. Na tomto workshopu prezentujete svůj projekt v časovém limitu. Lektoři workshopu opraví chyby, které Vaše vystoupení může mít, poradí jak nejlépe zaujmout a položí otázky, které byste mohli během ERC interview dostat.


Pokud se dostanete do druhého kola:

Dohledejte si složení panelů v předchozích letech (složení se obměňuje jednou za dva roky). Můžete si tak lépe udělat představu o povaze dotazů podle expertizy členů a členek panelů. V žádném případě je však nekontaktujte, šlo by o střet zájmů a Váš projekt by musel být vyloučen!

Buďte připraveni na nepříjemnou atmosféru a obtížné otázky.

Procvičujte si vaši prezentaci.

Ujistěte se, že jste od podání návrhu plně informováni o vývoji v oboru.

Můžete se také obrátit na TC Praha - NCP pro ERC.


Podívejte se také do naší brožury "How to write a good ERC proposal", kterou jsme pro Vás připravili. Najdete zde rady a tipy jak postupovat při psaní a podávání žádosti o ERC grant za UK.


K DOKUMENTU


TERMÍNY VÝZEV ERC 2024


Starting

Open: 11/07/2023

Deadline: 24/10/2023

Consolidator

Open: 12/09/2023 

Deadline: 12/12/2023

Advanced

Open: 29/05/2024 

Deadline: 29/08/2024

Synergy

Open: 12/07/2023 

Deadline: 08/11/2023

Proof of Concept

Open: 16/11/2023 

Deadline: 14/03/2024, 17/09/2024


Otevřené výzvy


Photo credit: erc.europa.eu


ERC-2024-PoC

Deadline: 14. březen 2024 a 17. září 2024


PŘEJÍT NA VÝZVU


Pozn.: Data se můžou měnit, vždy sledujte oficiální web ERC.


Žádost o grant se podává přes Funding & Tender portal (F&T), kde naleznete také šablonu projektového návrhu.

Během přípravy svého projektového návrhu se řiďte také aktuálními pravidly uvedenými v Pracovním programu ERC pro daný rok výzvy.JAK NA REGISTRACI V PORTÁLU F&T?


Platný PIC Univerzity Karlovy je 999923434.Poslední změna: 28. březen 2024 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám