Podpora žadatelů

Co Vám UK nabízí a na koho se obrátit?


Máte dotazy ohledně ERC? Chtěli byste s námi konzultovat projektový záměr nebo poradit s přípravou žádosti? Neváhejte se na nás obrátit a zařaďte se do univerzitní ERC Pipeline od samotného počátku přípravy Vašeho projektu.


* Některé fakulty mají také svoji vnitřní ERC Pipeline a v tom případě je dobré kontaktovat nejprve fakultní oddělení vědy či fakultní grantové oddělení. V ostatních případech se neváhejte obrátit na univerzitní konzultantku ERC.


S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

  • podpora ve fázi přípravy projektu = posouzení, přezkoumání a zpětná vazba k Vašemu návrhu

  • informování o konání ERC eventů (Národní informační den ERC, workshopy pro žadatele, cvičná interview pro uchazeče, workshopy pro projektové manažery a instituce)

S KÝM SPOLUPRACUJEME?


Univerzitní konzultantkou pro projekty ERC je Veronika Syrovátková.


Expertní skupina ERC


Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC byla ustavena v lednu 2021 na základě Společné deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tvoří ji koordinátor a 10 členů ze 3 vědních oblastí dle členění ERC. Jejím úkolem je ve spolupráci s Technologickým centrem Praha podporovat žadatele o granty ERC na národní úrovni.


Expertní skupina v čele s prof. Zdeňkem Strakošem každoročně pořádá na podporu žadatelů o ERC mnoho aktivit - Národní informační den ERC, workshopy pro žadatele, cvičná interview pro uchazeče, workshopy pro projektové manažery a instituce k podpoře žadatelů o granty ERC a samozřejmě také individuální konzultace.


Složení expertní skupiny, její aktivity a další informace naleznete na stránce Technologického centra Praha.


Finanční podpora


UK žadatele o ERC rovněž finančně podporuje k podávání vysoce kvalitních žádostí a to prostřednictvím Opatření rektorky č. 8/2023, Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově.


Poslední změna: 2. červen 2023 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám