• ERC
 • Žádosti o ERC

Žádosti o ERC

Univerzitním kontaktním bodem pro ERC je

Platný PIC Univerzity Karlovy je 999923434


Pro žadatele o ERC připravujeme ve spolupráci s koordinátorem ERC na UK prof. Zdeňkem Strakošem, TC AV a expertní skupinou ERC, pravidelně workshopy s hodnotiteli ERC, kde pracujeme s již konkrétními projektovými návrhy a také cvičná interview (2. kolo).


UK žadatele o ERC rovněž finančně motivuje k podávání vysoce kvalitních žádostí a to formou Opatření rektora č. 36/2020 - Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově


 • , rádi Vám ERC co nejvíce přiblížíme, můžete nám položit své otázky, předat projektový záměr, který můžete konzultovat, poradíme vám s přípravou žádosti

 • Seznamte se s opatřením č. 37/2020. - Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

 • Nezapomeňte, že excelence je jediným kritériem hodnocení (excelence vás jako PI, excelence vašeho projektu, zda-li se jedná o projekt „high risk, high gain“ atd.)

 • Zkontrolujte si pečlivě svou způsobilost pro jednotlivé typy ERC grantu

 • Nepodávejte žádost o ERC, pokud není dokonalá

 • Nezapomeňte na přísná pravidla opětovného podání:

  • Žadatelé, kteří získají hodnocení B v 1. kole, nemohou žádat v další výzvě

  • Žadatelé, kteří získají hodnocení C v 1. kole, nemohou žádat v dalších dvou výzvách

 • Podívejte se na členy hodnotících panelů, může vám to pomoci při rozhodování o nejvhodnějším panelu pro váš návrh. V žádném případě je však nekontaktujte!

 • Pokud se dostanete do druhého kola k rozhovoru v Bruselu, musíte se předem dobře připravit:

 • Cestujte s denním předstihem

 • Buďte připraveni na nepříjemnou atmosféru a obtížné otázky

 • Procvičujte si vaši prezentaci

 • Kontaktujte nás, abyste si prošli cvičné interview

 • Ujistěte se, že jste od podání návrhu plně informováni o vývoji v oboru

 • Můžete se také obrátit na Technologické centrum AV ČR - NCP pro ERCZároveň jsme pro vás připravili Rychlý průvodce projektovým návrhem - Tvorba ERC grantu.
Poslední změna: 29. květen 2021 11:32 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám