ERC granty na UK

Příběhy grantistů

image

Zuzana MUSILOVÁ

Jak vidí hlubokomořské ryby? Odpověď hledá nový ERC


„Naším primárním cílem je pochopit hranici, čeho je schopné obratlovčí oko! Studiem extrémů jako je oko hlubokomořských ryb se můžeme dozvědět i mnoho užitečných poznatků o lidském oku nebo získat inspiraci například pro konstrukci teleskopů,“ líčí Zuzana Musilová z PřF UK, která získala prestižní ERC Consolidator grant.

Read more

image

Anežka KUZMIČOVÁ

Nový ERC projekt ukáže, jak děti při čtení prožívají fakta


„Jeden ze členů komise při pohovoru všechny rozesmál, když řekl, že jsem si mazaně vymyslela projekt o radosti z něčeho, co většina z nás dělá většinu dne – a o čem by si každý přál, aby to bavilo i jeho děti,“ říká Anežka Kuzmičová z FF UK. Na realizaci pětiletého výzkumného projektu zkoumajícího vztah dětí k informacím a čtení literatury faktu získala prestižní ERC Starting Grant v hodnotě jeden a půl milionu euro a stala se tak vůbec první držitelkou společenskovědně a humanitně zaměřeného ERC grantu na Univerzitě Karlově.

Read more

image

Erin CARSON

...má ERC, chce lepší algoritmy pro superpočítače


Erin Carson z Matematicko-fyzikální fakulty UK bude díky pětiletému ERC Starting grantu analyzovat numerické výpočty a hledat nové algoritmy pro výpočetní systémy.


Read more

image

Libor BARTO

...zkoumá výpočetní problémy, má druhý ERC grant


Jaké výpočetní problémy jdou efektivně řešit, a které už ne? Odpovědi na tuto fundamentální otázku informatiky bude v rámci ERC Synergy grantu hledat Libor Barto z MFF UK. Zajímá se o univerzální efektivní algoritmy i univerzální důvody pro nemožnost efektivního řešení, na čemž bude díky štědré podpoře zhruba osmi milionů eur pracovat spolu s kolegy z univerzit ve Vídni a Drážďanech. Výsledky jejich bádání mohou přispět i k vyřešení jednoho z „milionových problémů matematiky“.

Read more

image

Martin KOZÁK

Náš cíl? Mikroskop snímající ultrarychlá elektronová videa


Fyzik Kozák z MFF UK získal ERC Starting Grant na výzkum nových možností elektronové mikroskopie, které dovolí snímat pohyb elektronů v látkách s vysokým prostorovým i časovým rozlišením. „Chceme vyvinout nástroj pro výzkum nových materiálů pro rychlejší elektroniku a přenos informací,“ říká vědec, jemuž byla inspirací zahraniční zkušenost a k úspěchu pomohla i rodičovská dovolená. Na vybudování svého výzkumného týmu získal podporu několika desítek milionů korun.

Read more

image

Ondřej DUŠEK

...získal ERC Starting Grant, zkoumá tvorbu přirozeného jazyka


„Naším cílem je vytvořit univerzální generátor přirozeného jazyka, který se bude učit pouze z pár příkladů a nebude dělat chyby,“ popisuje Ondřej Dušek z MFF UK. Pokud se vše vydaří, můžeme se těšit například na Alexu a další chytré asistenty v češtině.

Read more


Projekty

Projekty ERC


Doporučujeme inspirovat se při psaní Vašeho záměru úspěšným projektem jiného PI. Neváhejte je kontaktovat a požádat je o sdílení.


VÝZVA

ŘEŠITEL

FAKULTA

AKRONYM

2024-CoG

Zuzana Musilová

PřF

SensingDEEP

2023-STG

Anežka Kuzmičová

FF

WONDRE

2022-STG

Erin Carson

MFF

inEXASCALE

2022-SyG

Libor Barto

MFF

POCOCOP

2021-ADG

Klára Kalousová

CU as Beneficiary

MFF

PROMISES

2021-STG

Martin Kozák

MFF

eWaveShaper

2021-STG

Ondřej Dušek

MFF

NG-NLG

2019-STG

Filip Kolář

PřF

DOUBLE ADAPT

2018-STG

Matyáš Fendrych

PřF

CELLONGATE

2018-STG

Ondřej Pejcha

MFF

Cat-In-hAT

2018-SyG

Jaroslav Nešetřil

MFF

DYNASNET

2017-STG

Jiří Klimeš

MFF

APES

2017-COG

Libor Barto

MFF

CoCoSym

2017-COG

Vladimír Hampl

PřF

Amitochondriates

2016-STG

Jana Kalbáčová Vejpravová

MFF

TSuNAMI

2013-COG

Michal Koucký

MFF

LBCAD

2010-STG

Jana Roithová

PřF

ISORI


PODROBNÁ TABULKA KE STAŽENÍ

Projekty ERC CZ

VS

ŘEŠITEL

FAKULTA

NÁZEV PROJEKTU

7

J. Dobeš

PřF

Regulace adaptivní imunitní odpovědi střevními epiteliálními buňkami

7

G. Scaringi

PřF

Teplotně podmíněná nestabilita svahů při

změně klimatu

7

L. Yant

PřF

Adaptivní (ne)řízení klíčových procesů podporuje úspěch polyploidů

7

V. Nováková

FaF

Chytré fotosenzitizéry: Vysoce-účinné, aktivovatelné a s cílenou distribucí pomocí aptameru

7

P. Zacchia

CERGE-EI

Hierarchické sítě a jejich mikroekonomický původ

7

M. Setvín

MFF

Trasování polaronů

7

J. Vitek

MFF

Konstrukce kanálů pro analýzu dat

7

M. La Mantia

MFF

Jak je možné létání v supratekutině? Zkoumání generování vztlaku v kapalném heliu-4 za účelem identifikace jeho newtonských rysů

7

M. Spousta

MFF

Studium vyzařování kvarků a gluonů v médiu s detektorem ATLAS na LHC

7

Z. Dvořák

MFF

Realizace projektu hraničního výzkumu v oblasti teorie grafů – barevnost a návrh algoritmů

6

M. Shamzy

PřF

Od nano-úrovně po atomové inženýrství kyselých center pro selektivní heterogenní katalýzu

6

S. Schwarzacher

MFF

Analýza systémů parciálních diferenciálních rovnic popisujících kontakt mezi tekutinami a pevnými látkami

6

T. Dumbrovský

PF

Identita a konstitucionalismus: Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP

5

M. Stibal

PřF

Mikrobiální tvorba a uvolňování metanu (CH4) zpod Grónského ledovce

5

Z. Dvořák

MFF

Algoritmy a složitost v rámci a nad omezenou expanzí

5

A. Testa

FSV

ReEnchEu

1

J. Nešetřil

MFF

Komplexní Struktury: Regularita v Kombinatorice a Diskrétní Matematice

1

J. Málek

MFF

Materiály s implicitními konstitutivními vztahy: Od teorie přes redukci modelů k efektivním numerickým metodám

1

S. Hencl

MFF

Vlastnosti funkcí a zobrazení v Sobolevových prostorech


PODROBNÁ TABULKA KE STAŽENÍ

Databáze grantů ERC

ERC Projekty a statistiky - databáze a statistické nástroje pro získání podrobných informací o projektech


CORDIS - všechny podpořené projekty z EU od roku 1990


Poslední změna: 28. březen 2024 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám