Projekty Jean Monnet

Projekty podporují inovaci, vzájemné podněcování rozvoje a rozšiřování obsahu týkajícího se Evropské unie.


Dělí se dále na 3 typy:

  • „Inovační“ projekty zkoumají nové úhly pohledu a odlišné metody zaměřené na zvyšování přitažlivosti tematiky Evropské unie a přizpůsobené různým cílovým skupinám (např. projekty v rámci iniciativy „Učení o EU ve škole“).

  • „Vzájemně podněcující“ projekty podporují diskuzi a reflexi otázek Evropské unie a prohlubují znalosti Unie a jejích procesů. Účelem těchto projektů je podněcovat poznávání EU v konkrétních souvislostech.

  • Projekty „rozšiřující obsah“ zahrnují především činnosti shromažďování a šíření informací.


V rámci projektů jsou podporovány různé aktivity, například vypracování a testování nově navržených metodik, obsahu a nástrojů týkajících se konkrétních témat EU; rozvíjení akademického obsahu a nástrojů určených výslovně pro studenty fakult/škol, které se obvykle otázkami EU nezabývají; vytváření virtuálních tříd pro zvláštní tematické oblasti; návrhy, vytvoření a uplatňování nástrojů sebevzdělávání, které v EU prosazují aktivní občanství a další.

Žádosti v tomto případě může předkládat 1 instituce, další se mohou připojit posléze.

Všechny aktivity je možné plánovat na 12 až 24 měsíců.

Finanční podpora je 60 000 EUR (pokrytí 75% celkových nákladů).


Poslední změna: 25. říjen 2017 10:36 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám