Podpora Spolkům

Cílem této aktivity je podpora evropského integračního procesu. Podporovaná sdružení by měla být mezioborová a otevřená všem profesorům, učitelům a výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem a kteří se specializují na záležitosti EU.

Mezi činnosti, které by měly být podporovány patří vydávání informačních materiálů, vytvoření specializovaných www stránek, pořádání výroční schůze správní rady, organizování zvláštních propagačních akcí zaměřených na seznamování širší veřejnosti s faktickými údaji o Evropské unii a k zlepšení aktivního občanství.

Délka projektu může být maximálně 3 roky.

Max. finanční podpora je 50 000 EUR (pokrytí 80% celkových nákladů).

Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.Poslední změna: 24. říjen 2017 14:38 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám