Centra Excellence

Centra excelence navazují na Katedry Jean Monnet – odpovědnost za centrum musí převzít držitel titulu katedra Jean Monnet. Centrum propojuje odborné znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni a rozvíjí synergie mezi různými obory a zdroji v rámci evropských studií.

V rámci center excelence je podporováno organizování a koordinace lidských a dokumentárních zdrojů, řízení výzkumných činností v oblastech týkajících se konkrétních témat EU, rozvoj obsahu a nástrojů týkajících se témat EU za účelem aktualizace a doplnění stávajících kurzů a osnov, posílení debaty a výměny zkušeností o EU a systematické zveřejňování výsledků výzkumných činností.

Délka projektu může být maximálně 3 roky.

Max. finanční podpora je 100 000 EUR (pokrytí 80% celkových nákladů).

Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Šíření výsledků:

  • Účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

  • Pořádání akcí s tvůrci politik na místní, regionální a celostátní úrovni

  • Šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

  • Vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemi


Poslední změna: 24. říjen 2017 16:43 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám