Katedry Jean Monnet

Držitelem titulu katedra Jean Monnet je vždy pouze 1 profesor. Ten zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin za akademický rok. Katedry Jean Monnet si kladou za cíl podporu mladé generace učitelů a výzkumných pracovníků zabývajících se tématy EU. V rámci výuky garant cílí na prohloubení výuky v oblasti studií EU, může provádět či sledovat výzkum témat týkající se EU, poskytuje poradenství a odborné vedení dalším osobám.

Délka projektu může být maximálně 3 roky.

Max. finanční podpora je 50 000 EUR (pokrytí 75% celkových nákladů).

Financování probíhá na bázi kombinace stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Financování je určeno na náklady na výuku a dodatečné náklady.


Šíření výsledků:

  • Vydání minimálně 1 knihy

  • Účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

  • Šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

  • Vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemiPoslední změna: 24. říjen 2017 14:37 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám