Moduly Jean Monnet

Krátkodobé výukové programy (kurzy) v oblasti studií EU. Může jít o obecné či úvodní kurzy týkající se záležitostí EU, specializovanou výuku o vývoji EU, nebo o plně uznávané letní, případně intenzivní kurzy.

Délka modulu je minimálně 40 vyučovacích hodin za akademický rok – vyučování může probíhat ve formě skupinových konzultací, přednášek, seminářů. Nemůže však jít pouze o individuální konzultace.

Délka projektu může být maximálně 3 roky.

Max. finanční podpora je 30 000 EUR (pokrytí 75% celkových nákladů).

Financování probíhá na bázi kombinace stupnic jednotkových nákladů a paušálního financování. Financování je určeno na náklady na výuku a dodatečné náklady.


Šíření výsledků:

  • Vydání minimálně 1 recenzovaného článku

  • Účast na akcích k šíření výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni

  • Pořádání akcí s tvůrci politik

  • Šíření výsledků svých činností organizováním seminářů nebo přednášek

  • Vytváření sítí s ostatními katedrami Jean Monnet, koordinátory modulů, centry excelence a podporovanými institucemiPoslední změna: 24. říjen 2017 16:09 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám