Účast Spojeného království v HE

Nejčastěji kladené otázky


Q: Mohou se subjekty ze Spojeného království účastnit prvních výzev k předkládání návrhů programu Horizont Evropa?

A: Ano. Mají plná práva účastnit se výzev k předkládání návrhů programu Horizon Europe, jakmile budou zveřejněna na webových stránkách Evropské komise. V řádně odůvodněných výjimečných případech mohou platit omezení, která budou jasně uvedena ve výzvách k podávání návrhů.


Q: K jakým částem Horizon Europe je Spojené království přidruženo?

A: Spojené království je přidruženo k plnému programu Horizont Evropa s jedinou výjimkou fondu EIC (což je nástroj EIC na půjčky).

Subjekty Spojeného království nejsou způsobilé k účasti v části EIC Accelerator EIC fondu EIC. Velká Británie se nebude účastnit Evropského obranného fondu, který má jiný právní základ a na který se nevztahuje Dohoda o obchodu a spolupráci.


Q: Co musí Spojené království platit za účast v programu Horizont Evropa?

A: Finanční příspěvek Spojeného království se sestává z provozního příspěvku pokrývající provozní a podpůrné výdaje; a účastnického poplatku, který pokrývá správní náklady na organizaci systému účasti na programech EU. Pokud se objeví významná nerovnováha mezi provozním příspěvkem Spojeného království a tím, co dostává z programu, použijí se nápravné mechanismy.

Poslední změna: 30. květen 2021 14:05 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám