Účast Spojeného království v HE

Nejčastěji kladené otázky

Jak bude Spojené království přidruženo k programu Horizont Evropa?

Prostřednictvím Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (TCA). Všechny aspekty přidružení Spojeného království k programu Horizont Evropa byly dohodnuty dne 24. prosince 2020 v dohodě o přidružení a dokumentech připojených k dohodě. Přidružení vstoupí v platnost formálním přijetím protokolu, který je již v zásadě dohodnut. Žádná další jednání se nepředpokládají.

Mohou se subjekty ze Spojeného království účastnit prvních výzev k předkládání návrhů programu Horizont Evropa?

Ano. Mají plná práva účastnit se výzev k předkládání návrhů programu Horizont Evropa, jakmile budou zveřejněna na webových stránkách Evropské komise. V řádně odůvodněných výjimečných případech mohou platit omezení, která budou jasně uvedena ve výzvách k podávání návrhů.

K jakým částem Horizontu Evropa je Spojené království přidruženo?

Spojené království je přidruženo k plnému programu Horizont Evropa s jedinou výjimkou fondu Evropské rady pro inovace (EIC). Subjekty Spojeného království nejsou způsobilé k účasti v části EIC Accelerator od doby, kdy se Spojené království rozhodlo nepodílet na finančních nástrojích EU. Také se Velká Británie nebude účastnit Evropského obranného fondu, který má jiný právní základ a na který se nevztahuje Dohoda o obchodu a spolupráci.

Jaká jsou práva účastníků ze Spojeného království?

Jakmile vstoupí v platnost status přidružené země, budou mít účastníci ze Spojeného království stejná práva jako účastníci z EU. Subjekty ze Spojeného království budou mít nárok na financování za stejných sazeb a za stejných podmínek. Budou moci vést projektová konsorcia. Budou se také započítávat do minimálního počtu zemí ve výzvách k předkládání nadnárodních projektů.

Co musí Spojené království platit za účast v programu Horizont Evropa?

Finanční příspěvek Spojeného království se sestává z provozního příspěvku (provozní a podpůrné výdaje) a účastnického poplatku (správní náklady na organizaci systému účasti na programech EU). Pokud se objeví významná nerovnováha mezi provozním příspěvkem Spojeného království a tím, co dostává z programu, použijí se nápravné mechanismy.


Poslední změna: 26. červenec 2023 17:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám