• ERC
  • Co je to ERC?

Co je to ERC?

ERC je zkratka European Research Council, tj. Evropská výzkumná rada, která vznikla v r. 2007. V rámci ERC se udělují granty z rozpočtu Evropské unie, které mají za cíl podporovat excelentní vědu ve všech oborech. ERC nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (Principal Investigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.Aktuální pracovní program: ERC Work Programme 2021

V současné době existuje pět typů ERC grantů.

Pro další informace je možné si stáhnout naše leaflety k jednotlivým typům grantů nebo celkový přehled - Rychlý průvodce granty ERC.ERC Starting Grants - leaflet

ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let.


ERC Consolidator Grants - leaflet

ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1.1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.


ERC Advanced Grants - leaflet

ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let.


ERC Synergy Grants - leaflet

ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů hlavních řešitelů, resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoké, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť. Výše finanční podpory může činit až 10 mil. EUR (ve výjimečných případech až 14 mil. EUR) po dobu až 6 let. Cílem je podpořit výjimečné projekty velmi vysoké kvality – v rámci výzvy ERC SyG 2018, na níž je vyčleněn rozpočet 250 mil. EUR, by mělo být financováno pouhých 25-30 projektů.


Proof-of-Concept

Proof of Concept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před datem zveřejnění výzvy. Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC. Výše finanční podpory může činit až 150 000 EUR zpravidla na dobu jednoho roku (v odůvodněných případech na dobu 18 měsíců).


Více informací naleznete na stránkách ERC. Příklady podpořených projektů lze nalézt na serveru CORDIS po zadání „FP7-IDEAS“ nebo "H2020-ERC", případně na stránkách ERC.


Zdroj: ERC a H2020.cz


Chcete vědět ještě víc? Projděte si aktuální pracovní program: ERC Work Programme 2021
Poslední změna: 13. květen 2021 11:03 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám