Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

V rámci této aktivity budou podporovány projekty zaměřující se na podporu modernizace, přístupnosti a internacionalizace vysokého školství v partnerských zemích. Jde tedy o podporu spolupráce s partnerskými zeměmi sousedícími s EU a dále: Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko a Rusko. Právě účastníci z těchto zemí mohou v rámci aktivity budouvání kapacit čerpat finance na mobility jako jsou studijní pobyty, stáže, školení a výukové pobyty.


Akce podporuje tvorbu 2 typů projektů – Společné projekty a Strukturální projekty.

U Společných projektů je předpokladem vypracování studijních plánů, modernizace veřejné správy, řízení a fungování vysokých škol a posilování vztahu vysokých škol s širší ekonomickou sférou.

Strukturální projekty se pak více zaměřují a modernizaci politik, řízení a spránu systémů VŠ vzdělávání a posílení vztahů mezi vysokoškolskými systémy a širší ekonomickou sférou.


Složení konsorcia partnerů je definováno Průvodcem programu.


Do projektu musí být zapojen stejný počet institucí z programových a partnerských zemí. Programové země musí být minimálně tři a z každé programové země je nutné zapojení minimálně jedné vysokoškolské instituce. Z každé parnerské země je vyžadována účast dvou vysokoškolských institucí.


Projekt může být financován po dobu 2 nebo 3 let.


Finanční podpora grantů:

  • Společné projekty mohou obdržet podporu maximálně 500 000 EUR

  • Strukturální projekty mohou obdržet podporu maximálně 1 000 000 EUR

  • Financování probíhá na bázi jednotkových nákladů, které jsou určeny na náklady na zaměstnance, cestování a pobyt, vybavení a subdodávky


Podrobné informace k rozpočtu projektu, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádosti o grant se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).


Poslední změna: 25. říjen 2017 12:14 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám