• Aktuality

Aktuality


14. ledna 2020

Novinka!


V rámci UK Point nyní nově vzniká Staff Welcome Centre, které by mělo zajišťovat servis zahraničním výzkumníkům působícím na UK.


Mezi služby, které bude přijíždějícím výzkumníkům poskytovat, patří:

  • poradenství a asistence při zajištění vízových povinností před samotným příjezdem (i pro rodinné příslušníky), sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění

  • pomoc se zajištěním ubytování v ČR

  • pomoc s orientací v českém prostředí a ostatních životních a pracovních situacích

  • zprostředkování kurzů češtiny aj.


Důležitou úlohou centra je také centrální metodická podpora v této agendě pro stávající zaměstnance UK.


Staff Welcome Centre spojuje nyní síly s Evropským centrem, které již dlouhodobě poskytuje fakultám kvalifikované grantové poradenství. Naším společným cílem je přilákat na UK více zahraničních výzkumníků, a to zejména prostřednictvím Marie Curie Sklodowska Individual Fellowships a ERC Starting Grants.


V případě MSCA IF se jedná o dvouleté výzkumné pobyty plně hrazené Evropskou komisí, schéma je pravidelně podporováno jednou ročně v rámci Horizontu 2020.

Pro ERC granty funguje na univerzitní úrovni tzv. ERC pipeline.

Více o MSCA IF a ERC grantech najdete na našich stránkách: www.ec.cuni.cz.


Rádi bychom připomněli, že velmi užitečným nástrojem k získání mladých vědeckých pracovníků z ciziny na UK je i program Primus, který bude mít uzávěrku přihlášek do 4. ročníků svého trvání 20. dubna 2020.


Máte-li zájem, Staff Welcome Centre zprostředkuje vyvěšení inzerátu pod hlavičkou Univerzity Karlovy zejména prostřednictvím portálu Euraxess, popřípadě jinde. Přihlásí-li se zájemce o tuto pozici, bude následně v kontaktu s Evropským centrem, které spolu s ním připraví co nejvíce kompetitivní návrh projektu, který bude následně podán Evropské komisi (uzávěrka této výzvy je obvykle v půlce září, v případě ERC v říjnu). Pro zájemce o tato schémata pořádá také UK každoročně workshopy zaměřené na psaní těchto projektů, a to ve spolupráci s Technologickým centrem. V případě, že takový projekt uspěje, získáte tak zadarmo mezinárodního odborníka (je plně placen z financí projektu) a přispějete k internacionalizaci Vaší fakulty či institutu. Před začátkem pobytu pak Staff Welcome Centre pomůže výzkumníkovi co nejvíce s aklimatizací zde.


Máte-li zájem, kontaktujte, prosím, kolegyně: 

Simona Teplá, UK Point, Staff Welcome Centre, simona.tepla@ruk.cuni.cz, 224 491 898- zprostředkuje vyvěšení vašeho plně připraveného inzerátu (s formulací inzerátu rádi pomůže Adéla Jiroudková) a následný servis výzkumníkovi

Adéla Jiroudková, Evropské Centrum, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz, 224 491 731, bude v kontaktu s výzkumníkem po dobu tvorby žádosti a poskytne grantové poradenství


Veškeré tyto služby jsou financovány RUK. 


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám