MSCA

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří nezanedbatelnou část programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.


Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSCA se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).


Existuje pět typů grantů:


Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 


ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru. 


Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)


IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.


Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)


Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výzkumných a/nebo inovačních aktivit na vysílající instituci po dobu alespoň jednoho měsíce před vysláním na výměnný pobyt. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností a znalostí.


Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)


Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 


Evropská noc vědců

Evropská noc vědců je zaměřena na zvyšování veřejné informovanosti o výzkumných/inovačních aktivitách a jejich přínosu pro každodenní život občanů. EU se tímto způsobem snaží zvýšit zájem mladých lidí o práci ve výzkumu a informovanost veřejnosti o práci vědců a o výsledcích a přínosech projektů, financovaných ze zdrojů EU, příp. inovacích z nich plynoucích. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU. Akce probíhá formou dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů, výstav a přednášek.


Zdroj: H2020.cz kde najdete také brožuru a další informace


Aktuální výzvy a informace přímo na stránkách EK

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
Poslední změna: 21. listopad 2019 21:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám