Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Research Fund for Coal and Steel

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS, Research Fund for Coal and Steel) vznikl transformací Společenství uhlí a oceli, které v roce 2002 po 50 letech existence zaniklo. Fond podporuje výzkumné projekty zabývající se uhlím a ocelí. Projekty se týkají výrobních procesů, použití, využití a přeměny zdrojů, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a snížení emisí CO2 z využívání uhlí a výroby oceli.


Výzkumný fond pro uhlí a ocel tak navazuje na Evropské společenství uhlí a oceli (ECSC, European Coal and Steel Community), které v roce 2002 zaniklo. Smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli byla podepsána v roce 1951 a vstoupila v platnost 25. července 1952 na 50 let. V diskuzích předcházejících vypršení její platnosti se ukázalo, že sektor uhlí a oceli již déle nehraje takovou ekonomickou a strategickou roli pro udržení míru, jakou mělo dříve, a smlouvu tudíž není třeba obnovovat. Průmyslové sektory uhlí a oceli byly převedeny pod standardní správu stanovenou Smlouvou o Evropském společenství. Aktiva Evropského společenství uhlí a oceli byla určena k podpoře výzkumného programu RFCS – na výzkum v sektorech souvisejících s uhlím a ocelí. V roce 2000 byla stanovena finanční pravidla a technické pokyny pro budoucí výzkumné aktivity Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Každý rok je vysokým školám, výzkumným centrům a soukromým společnostem k dispozici okolo 40 milionů EUR na financování projektů.


Informace o otevřených výzvách naleznete zde.Poslední změna: 5. červen 2021 21:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám