Program pro oblast zdraví

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

Program EU4Health je ambiciózní reakcí EU na pandemii COVID-19. Ta měla v Evropě obrovský dopad na jednotlivce, lékaře a zdravotnický personál i celé zdravotnické systémy. Program však není pouze reakcí na krizi – vznikl proto, aby pomohl zvýšit odolnosti systémů zdravotní péče.


Byl zřízen nařízením (EU) 2021/522 a poskytne financování způsobilým subjektům, zdravotnickým organizacím a nevládním organizacím ze zemí EU a třetích zemí přidružených k programu. V rámci EU4Health se bude investovat 5,3 miliardy eur do opatření s přidanou hodnotou EU, jež doplní politiky jednotlivých zemí EU a poslouží k plnění cílů strategie EU4Health:10 specifických cílů v rámci 4 obecných cílů:


Zlepšení veřejného zdraví v Unii

 • prevence nemocí a propagace zdravého životního stylu

 • mezinárodní iniciativy v oblasti zdraví a spolupráce

Připravenost na přeshraniční zdravotní hrozby

 • prevence, připravenost a reakce na přeshraniční zdravotní hrozby

 • doplnění vnitrostátních zásob základních produktů nutných v případě krize

 • vytvoření rezerv zdravotnického a podpůrného personálu

Zdokonalení léčiv, zdravotnických prostředků a výrobků nutných v případě krize

 • cenová i celková dostupnost léčiv, zdravotnických prostředků a produktů souvisejících nutných v případě krize

Posílení systémů zdravotnictví, jejich odolnosti a účinnosti zdrojů

 • podpora v oblasti údajů o zdraví, digitální nástroje a služby, digitální transformace zdravotní péče

 • lepší přístup ke zdravotní péči

 • vypracování a provádění právních předpisů EU v oblasti zdraví a rozhodování založené na důkazech

 • integrovaná spolupráce vnitrostátních systémů zdravotní péče


EU4Health připraví půdu pro vznik evropské zdravotní unie. Konkrétně tím, že přináší investice k řešení naléhavých priorit:


 • Reakce na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 a posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám

 • Evropský plán boje proti rakovině a

 • Farmaceutická strategie pro Evropu

Zintenzivníme také naše úsilí v naléhavých prioritních oblastech, jimiž jsou digitalizace, snížení výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení míry proočkovanosti. EU rozšíří úspěšné iniciativy, jako jsou evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, a bude pokračovat v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví.


Informace o dalších nástrojích, předchozích programech a propojeních s dalšími fondy najdete zde.Poslední změna: 4. červen 2021 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám