Health Programme

Program pro oblast zdraví

EU má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi Evropské unie na zlepšování veřejného zdraví, předcházet lidským nemocem a odstraňovat příčiny ohrožení tělesného a duševního zdraví.

Strategie EU „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020, která má z Unie učinit inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění všech vrstev obyvatelstva, jež přinese všeobecný hospodářský růst. Předpokladem splnění tohoto úkolu je uspokojivý zdravotní stav jejího obyvatelstva.


Program má 4 globální cíle. Jeho účelem je:

  • Podporovat dobré zdraví obyvatelstva, předcházet nemocem, vytvářet prostředí umožňující zdravý životní styl a dodržovat zásadu, že otázky zdraví musí být zohledněny ve všech oblastech politiky EU

  • Chránit občany Unie před vážnýmipřeshraničními zdravotními hrozbami

  • Přispívat k budování inovativních, efektivních a udržitelných zdravotních systémů

  • Zvyšovat dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie


Program pro oblast zdraví je hlavním nástrojem Evropské komise k implementaci evropské strategie v této oblasti. Program se provádí prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování činností, a disponuje celkovým rozpočtem ve výši 449,4 milionu EUR.


Podrobnější dokumenty a informace


Poslední změna: 13. září 2017 16:07 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208





Jak k nám