EIT

The European Institute of Innovation and Technology

Evropský technický a inovační Institut (The European Institute of Innovation and Technology, EIT) byl založen v roce 2008 rozhodnutím Evropského parlamentu a Evropské rady No. 294/2008. Posláním EIT, který vznikl v rámci realizace agendy inovační politiky EU, je tvorba špičkových inovací opírající se o spojení všech aktérů „trojúhelníku vědění“, zahrnujícího vědu, výzkum a byznys. EIT má přispět k trvalému růstu evropské ekonomiky založené na vědomostech a inovacích a spojené s posilováním role dílčích politik trojúhelníku vědění, týkajících se vzdělání, dovedností a podnikavosti. EIT by měl významně přispět k realizaci několika vlajkových iniciativ vyplývajících z tzv. strategie Europe 2020, a to konkrétně k programům nazvaným Innovation Union, Agenda for New Skills and Jobs, Youth on the Move, a dále také k iniciativě Digital Agenda.


Podle představ Komise bude EIT provádět výzkum a působit v oblasti inovací jak v několika strategických tematických oblastech, tak i v oblasti řízení vědy. Bude vzdělávat absolventy vysokých škol a studenty postgraduálního studia. EIT bude usilovat o to, aby přilákal nejlepší a nejtalentovanější studenty, výzkumné pracovníky a personál z celého světa. Ti všichni budou společně s významnými podniky pracovat na vývoji a využití nejmodernějších znalostí.


Základní fakta o EIT:

  • EIT bude mít dvě základní úrovně: správní radu s malou administrativní podporou (toto jádro EIT sídlí v Budapešti) a soubor znalostních společenství (KICs), která se budou nacházet v celé Evropě a budou pracovat v strategických transdisciplinárních oblastech. Správní rada EIT má 18 členů a tvoří ji odborníci pocházející jak z akademické sféry, tak z oblasti byznysu a inovací. Prvním předsedou Řídicího výboru byl zvolen Dr. Martin Schuurmans z Holandska (bývalý Executive Vice President, Philips Research/ Philips Medical System - PMS).

  • EIT bude do značné míry působit jako grantová inovační agentura.Vlastní vědecké a výzkumné aktivity EIT budou realizovány prostřednictvím mezinárodních sdružení silně integrovaných výzkumných laboratoří, tzv. Knowledge and Innovation Communities (KICs).

  • První tři KICs ustanovené v prosinci roku 2009:

  • Financování KICs

    Počáteční finanční podpora činnosti EIT z prostředků EU přidělená pro období 2009-2013 činí 308.7 mil. EUR. Tato částka má být použita k vytvoření podmínek pro nastartování efektivního transferu poznatků. V další fázi mají dominantní část financování KICs (více než 75%) tvořit prostředky získané z jiných zdrojů. Konkrétně z grantů získaných v rámci národního, resp. regionálního financování VaV, grantů 7.RP, resp. 8.RP, grantů od soukroných nadací a z hospodářské sféry. Předpokládá se, že KICs budou fungovat na ekonomickém základě a po dosažení patřičné reputace budou ve značném rozsahu financovány investicemi plynoucími ze soukromé sféry.


Poslední změna: 16. říjen 2017 10:57 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám