EuropeAid

Mezinárodní spolupráce a rozvoj

Generální ředitelství komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO) je odpovědné za vytváření evropské mezinárodní spolupráce, rozvojové politiky a poskytování pomoci na celém světě.

DG DEVCO je také zodpovědné za politiku rozvojové spolupráce v širším rámci mezinárodní spolupráce. Zabývá se spoluprací s rozvojovými zeměmi v různých fázích vývoje, a to i včetně zemí, které získaly bilaterální rozvojovou pomoc na pokrytí specifických potřeb během přechodného období (mezi zeměmi s nízkými příjmy a zeměmi s vyšším středním příjmem).

DG DEVCO úzce spolupracuje s dalšími útvary Komise, odpovědnými za tematickou politiku (the European External Action Service) nebo za usnadnění jednotného přístupu (Komise pro vnější vztahy).


DG DEVCO je odpovědné za formulaci rozvojové politiky a tematických politik EU s cílem snížit chudobu ve světě, zajistit udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj. DG DEVCO má za úkol podporovat demokracii, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a dodržování základních lidských práv (zejmena prostřednictvím vnější pomoci). V neposlední řadě podporuje koordinaci mezi EU a jejími členskými státy (v oblasti rozvojové spolupráce) a zajišťuje vnější zastoupení Evropské unie v této oblasti.


Více informací o programu EuropeAid naleznete zde.


Poslední změna: 17. říjen 2017 15:43 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám