EUREKA_stare

European Research Coordination Agency

EUREKA je veřejně financovaná mezivládní síť zahrnující více než 40 zemí. Cílem je zvýšit evropskou konkurenceschopnost podporou podnikání založeného na: inovacích v Evropě, mezi malým a velkým průmyslem, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Tímto způsobem EUREKA účinněji soustřeďuje stávající potenciál odborníků, znalostí, výzkumných zařízení a finančních zdrojů. EUREKA neustále prokazuje svou hodnotu prostřednictvím mnoha úspěchů - inovativních produktů, procesů a služeb, které byly uvedeny na trh za posledních 30 let. Vytvářejí další obrat a pracovní místa pro evropské společnosti, malé i velké a podporují internacionalizaci podniků s inovativními nápady.

EUREKA je otevřená platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti inovací. Dodnes zůstává jedinou iniciativou svého druhu, která se zavázala k principu zdola nahoru - zajistit, aby každý projekt VaV s dobrým obchodním plánem získal podporu, kterou si zaslouží nezávisle na jeho technologické povaze, nebo typu zúčastněných organizací.Program EUREKA vznikl v roce 1985. V současné době se jedná o spolupráci 40 členských zemí s Komisí EU. Dále se na spolupráci podíli některé další státy, které mají statut asociovaných zemí EUREKY, případně další tzv. třetí země.

Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi aktivní členské země. Po celou dobu 25letého členství se MŠMT každoročně podílí na všech aktivitách programu EUREKA. Za 35 let existence EUREKA došlo k uskutečnění více jak 7 500 projektů výzkumu a vývoje. Investice do veřejného a soukromého sektoru dosáhly více jak 48 miliard EUR. V současné době sestává mezinárodní síť EUREKA z více než 45 států na území Evropy a dalších mimoevropských zemí. Všechny členské země sdílejí stejné cíle a mají k dispozici národní financování.


V průběhu 35letého období vývoje došlo k rozšíření původních aktivit EUREKA podle potřeb řešitelských organizací, aby co nejlépe vyhovovaly mezinárodním projektům výzkumu a vývoje a zároveň požadavkům průmyslu a dalších potřebných oblastí. V současné době se nabízejí příležitosti k mezinárodní spolupráci zejména pro malé a střední podniky a případně další uchazeče formou EUREKA Network projektů nebo formou projektů programu Eurostars. Dále ke spolupráci smíšených konsorcií lze využít formy EUREKA klastrů, případně GlobalStars.


Více o programu EUREKA naleznete zde.


Více o programu v České republice zjistíte na stránkách MŠMT.


Zaměření projektů

Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého a veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití.


Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti:

  • Informační technologie

  • Nové materiály

  • Životní prostředí

  • Biotechnologie a medicínské technologie

  • Robotika a automatizace

  • Komunikační technologie

  • Energetika

  • Doprava

  • Lasery


Řešitelskými organizacemi v projektech mohou být malé a střední podniky, vysoké školy a výzkumné organizace.


Poslední změna: 5. červen 2021 21:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám