EURATOM

Program pro atomovou energii, výzkum a odbornou přípravu

Program EURATOM doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020, a to zejména v prioritách vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy. Program podporuje inovace a konkurenceschopnost průmyslu, vytváří rámec pro výzkum a inovace v oblasti jaderné energie, koordinací výzkumu členských států, zamezuje zdvojování činností a zajišťuje optimální využití veřejných finančních prostředků. Výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci tohoto programu se zaměřují výhradně na civilní využití. Obecným cílem programu je provádět výzkumné činnosti a odbornou přípravu s důrazem na průběžné zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany, a především bezpečně a efektivně přispět k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému.

Program je realizován prostřednictvím přímých a nepřímých akcí.


Přímé akce

Přímé akce zahrnují 5 hlavních oblastí:

 • Zlepšení jaderné bezpečnosti (palivo, reaktory, jacderný odpad, mimořádné události)

 • Zlepšení jaderného zabezpečení (záruky, nešíření jaderných zbraní, nepovolené obchodování, jaderné forenzní vědy)

 • Zvýšení excelence vědecké základny pro normalizaci v jaderné oblasti

 • Podpora řízení znalostí, vzdělávání a odborné přípravy

 • Podpora politiky EU na poli jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení


Podporované aktivity v rámci tohoto programu jsou: demonstrace; inovace; komercializace; podnikání; stáže a školení; vývoj; základní výzkum; aplikovaný výzkum; komunikace; mobilita; evropské společné programy; mezinárodní spolupráce.

Celková alokace programu EURATOM činí 1,603 miliardy EUR, přičemž na výzkum a vývoj jaderné syntézy připadá 728,232 milionů EUR, na jaderné štěpení, bezpečnost a radiační ochranu 315,535 milionů EUR a na přímé akce JRC 559,562 milionů EUR.

Nastavení míry financování je následující: pro výzkumné a inovační akce je základní míra stanovena ve výši až 100% celkových nákladů, pro projekty blízké trhu až do výše 70% (pro neziskové subjekty i v tomto případě 100%), pro koordinované a podpůrné akce platí rovněž 100%.

Úhrada režijních (tj. nepřímých) nákladů je pro všechny jednotná, a to ve výši 25% z přímých nákladů. Pro neplátce bude DPH uznatelným nákladem projektu. Neziskové subjekty mohou nárokovat v rámci osobních nákladů tzv. additional remuneration, a to až do výše 8 tisíc EUR ročně na osobu.

Zvláštní pozornost je věnována zajištění přiměřené účasti malých a středních podniků a soukromého sektoru obecně, jakož i inovačnímu dopadu na tyto podniky.


Nepřímé akce

Nepřímé akce zahrnují dvě hlavní oblasti:

 • Jaderné štěpení

  • Podpora bezpečnosti jaderných systémů

  • Vývoj bezpečnějších dlouhodobých řešení pro nakládání s vyhořelým jaderným odpadem včetně ekologického ukládání

  • Rozvoj a udržování odborných znalostí s cílem zajistit v dlouhodobém výhledu dostupnost vhodně kvalifikovaných výzkumných pracovníků, inženýrů a dalších zaměstnanců v jaderném odvětví

  • Radiační ochrana a lékařské využití záření, a to včetně bezpečných a zabezpečených dodávek a využití radioizotopů

  • Zvládání nouzových situací v souvislosti s haváriemi zahrnujícími radiaci

  • Radioekologie za účelem vytvoření celoevropské vědecké a technologické základny pro stabilní, nestranný a společensky přijatelný systém ochrany


 • Jaderná syntéza

  • Demonstrace proveditelnosti jaderné syntézy jako zdroje energie prostřednictvím využití stávajících a budoucích zařízení pro jadernou syntézu

  • Společné výzkumné činnosti prováděné členy Evropské dohody o rozvoji v oblasti jaderné syntézy s cílem zajistit rychlé zahájení provozu projektu ITER

  • Používání příslušných zařízení a integrovaného modelování

  • Vzdělávací činnost pro přípravu nové generace výzkumných pracovníků a inženýrů

  • Vývoj materiálů, technologií a koncepčního návrhu budoucích elektráren, založených na jaderné syntéze


Kontaktem v ČR je Veronika Korittová z Technologického centra AV ČR.
Poslední změna: 16. říjen 2017 15:34 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám