EURATOM_stare

Program Euratom je integrální součástí programu Horizont Evropa, zároveň je k němu komplementární.


Vychází z jiné smlouvy, proto je jeho základní délka pět let, 2021 až 2025, s následným předpokládaným prodloužením o dva roky, tj. do roku 2027. Základní právní předpisy umožní synergie s programem Horizont Evropa.


Program Euratom využívá stejná kritéria hodnocení projektů nezávislými hodnotiteli. Stejný je požadavek šíření výsledků a maximalizace jejich využívání. Využívá stejné nástroje, např. Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, a platí pro něj stejná pravidla účasti.


Obecnými cíli programu Euratom jsou výzkum a školicí aktivity zaměřené na trvalé zlepšování jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení a na radiační ochranu, a potenciální příspěvek k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, účinným a zabezpečeným způsobem.Celkové finanční krytí na provádění nového programu Euratomu v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025 činí 1,38 miliardy eur v běžných cenách. Orientační rozdělení těchto prostředků podle oblastí činnosti je následující:


a) 583 milionů eur na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy;


b) 266 milionů eur na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;


c) 532 milionů eur na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.


Nový program bude uskutečňovat klíčové výzkumné činnosti současného programu (v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, radiační ochrany a energie z jaderné syntézy), rozšíří výzkum neenergetických aplikací ionizujícího záření a zajistí zlepšení v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a přístupu k výzkumným infrastrukturám. Kromě toho podpoří mobilitu výzkumných pracovníků v jaderné oblasti v rámci „akcí Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) programu Horizont Evropa.


Dohodnuté znění programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu


Pro více informací se můžete obrátit na národní kontakt z TC AV ČR.

Poslední změna: 28. červenec 2023 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám