Program pro zaměstnanost a sociální inovace

EU Programme for Employment and Social Innovation


Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.


V období 2021–2027 se program EaSI stane složkou Evropského sociálního fondu plus (ESF+).


Struktura a financování

EaSI je spravována přímo Evropskou komisí. Sdružuje tři programy EU spravované odděleně v letech 2007 až 2013: PROGRESS, EURES a mikrofinancování Progress.


Cíle:

  • Posílit odpovědnost za cíle EU a koordinaci opatření na úrovni EU a členských států v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostech a začleňování

  • Podporovat rozvoj vhodných systémů sociální ochrany a politik trhu práce

  • Modernizovat právní předpisy EU a zajistit jejich účinné uplatňování

  • Podporovat geografickou mobilitu a podporovat pracovní příležitosti prostřednictvím rozvoje otevřeného trhu práce

  • Zvýšit jak obecnou dostupnost, tak ii dostupnost mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky.

  • Lepší zpřístupnění finančních prostředků sociálním podnikům


Kontaktem v ČR je Ing. Jitka Zukalová z Ministerstva práce a sociálních věcí.


Poslední změna: 3. červen 2021 08:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám