EASI

EU Programme for Employment and Social Innovation

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je nástrojem financování na úrovni EU, který podporuje vysokou úroveň kvality a udržitelného zaměstnávání. Zaručuje přiměřenou a důstojnou sociální ochranu, bojuje proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšuje pracovní podmínky.


Struktura a financování

EaSI je spravována přímo Evropskou komisí. Sdružuje tři programy EU spravované odděleně v letech 2007 až 2013: PROGRESS, EURES a mikrofinancování Progress.


Od ledna 2014 tyto programy tvoří tři osy EaSI. Podporují:

 • Modernizace politik zaměstnanosti a sociální politiky s osou PROGRESS (61% celkového rozpočtu)

 • Pracovní mobility s osou EURES (18% celkového rozpočtu)

 • Přístup k mikrofinancování a sociálnímu podnikání s osou Mikrofinancování a sociální podnikání (21% celkového rozpočtu)


Celkový rozpočet na období 2014-2020 činí 919 469 000 EUR v cenách roku 2013.


Cíle:

 • Posílit odpovědnost za cíle EU a koordinaci opatření na úrovni EU a členských států v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostech a začleňování

 • Podporovat rozvoj vhodných systémů sociální ochrany a politik trhu práce

 • Modernizovat právní předpisy EU a zajistit jejich účinné uplatňování

 • Podporovat geografickou mobilitu a podporovat pracovní příležitosti prostřednictvím rozvoje otevřeného trhu práce

 • Zvýšit jak obecnou dostupnost, tak ii dostupnost mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky.

 • Lepší zpřístupnění finančních prostředků sociálním podnikům


Při plnění těchto cílů EaSI bude:

 • Věnovat zvláštní pozornost ohroženým skupinám (např. mladí lidé)

 • Podporovat rovnost žen a mužů

 • Bojovat proti diskriminaci

 • Podporovat vysokou úroveň kvality a udržitelné zaměstnanosti

 • Zaručit přiměřenou a důstojnou sociální ochranu

 • Bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti

 • Bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení


Kontaktem v ČR je Ing. Jitka Zukalová z Ministerstva práce a sociálních věcí.


Poslední změna: 10. říjen 2017 14:04 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám