COST

European Cooperation in Science and Technology


COST je nejdéle trvající evropský rámec, který podporuje nadnárodní spolupráci mezi výzkumníky, inženýry a učenci v celé Evropě.Jedná se o jedinečný způsob, jak společně rozvíjet své vlastní myšlenky a nové iniciativy ve všech oblastech vědy a techniky, včetně sociálních a humanitních věd, a to prostřednictvím celoevropských sítí výzkumných aktivit financovaných na vnitrostátní úrovni. Na základě evropského mezivládního rámce pro spolupráci v oblasti vědy a techniky přispívá společnost COST - od svého založení v roce 1971 - k tomu, aby odstranila propast mezi vědou, tvůrci politik a společností v celé Evropě i mimo ni. Jako předchůdce pokročilého multidisciplinárního výzkumu hraje COST velmi důležitou roli při budování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Předvídá a doplňuje činnosti rámcových programů EU, které tvoří "most" k vědeckým společnostem cílových zemí COST pro inkluzivitu. Také zvyšuje mobilitu výzkumných pracovníků v celé Evropě a podporuje zavedení vědecké excelence.


COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.


Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT provádí administrativní řízení programu COST, zajišťuje přijetí Memorand of Understanding, mezinárodní vztahy v rámci COST, členství ve Výboru vysokých představitelů COST a služby národního koordinátora COST směrem k sekretariátu COST v Bruselu. Oddělení rovněž administruje veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu projektů COST.


Více informací o české účasti v COST naleznete zde.


Evropský portál COST


Národní koordinátor COST:

Josef Janda

tel: +420 234 811 720


Poslední změna: 4. červen 2021 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám