COPERNICUS

Program Copernicus


Program Copernicus je program Evropské unie pro pozorování Země, který umožňuje sledovat naši planetu a její prostředí v zájmu  obecného užitku všech evropských občanů. Poskytuje informační služby založené na družicovém pozorování Země a na datech in situ (jiných než vesmírných).Celý program koordinuje a spravuje Evropská komise. Je prováděn v partnerství s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a společností Mercator Océan.


Velké množství globálních dat z družic a ze systémů měření umístěných v atmosféře, v moři a na zemi je využíváno k zajišťování informací, které pomáhají poskytovatelům služeb, orgánům veřejné správy a dalším mezinárodním organizacím zlepšovat kvalitu života občanů Evropy. Poskytované informační služby jsou uživatelům přístupné bezplatně a otevřeně.


Podívejte se na krátké video, které popisuje co je to program Copernicus.


Uživatelé

Hlavními předpokládanými uživateli výstupů programu Copernicus jsou tvůrci politik a orgány veřejné správy, kteří mohou na základě informací poskytovaných programem Copernicus lépe rozhodovat o otázkách z oblasti životního prostředí či pružně reagovat v případě přírodních katastrof a humanitárních krizí. Primárním uživatelem služeb Copernicus je Evropská unie, a to především pro tvorbu svých politik. Využívají je ale i další mezinárodní organizace (např. FAO, WMO a další).

Další uživatele dat a služeb Copernicus tvoří i akademická a výzkumná sféra, soukromé firmy a může z nich těžit i široká veřejnost. Nad poskytovanými daty mohou být vybudovány navazující služby, uzpůsobené podnikatelským potřebám veřejnosti. Copernicus má proto i velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst, ekonomický růst a inovace, jak bylo prokázáno vybranými ekonomickými studiemi (např. studie EARSC - text nebo krátké video).


Program Copernicus tvoří tři základní komponenty:

 • Copernicus Služby

  • Koordinuje a řídí Evropská komise.

  • Zaměřuje se na šest tématických oblast: území, mořské prostředí, atmosféra, bezpečnost, krizové řízení a změna klimatu.

 • Kosmická Komponenta

  • Koordinuje Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) ve spolupráci s Evropskou organizací pro využívání meterologických družic (EUMETSAT).

  • Tvoří ji družice Sentinel 1-5 spolu s tzv.přispěvatelskými misemi od různých kosmických agentur.

 • In-Situ Komponenta

  • Koordinuje Evropská agentura pro životní prostředí (European Enviromental Agency, EEA).

  • Je složen z dat z pozorovacích sítí v jednotlivých členských státech EU.


Poslední změna: 2. červen 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám