COPERNICUS

Program Copernicus

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS. V rámci programu Copernicus je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím. Během iniciační fáze, která probíhala v letech 2011 - 2013, byla připravována datová politika programu, s rokem 2014 vstoupil Copernicus do plně operační fáze.


Uživatelé

Hlavními předpokládanými uživateli výstupů programu Copernicus jsou tvůrci politik a orgány veřejné správy, kteří mohou na základě informací poskytovaných programem Copernicus lépe rozhodovat o otázkách z oblasti životního prostředí či pružně reagovat v případě přírodních katastrof a humanitárních krizí. Primárním uživatelem služeb Copernicus je Evropská unie, a to především pro tvorbu svých politik. Využívají je ale i další mezinárodní organizace (např. FAO, WMO a další).

Další uživatele dat a služeb Copernicus tvoří i akademická a výzkumná sféra, soukromé firmy a může z nich těžit i široká veřejnost. Nad poskytovanými daty mohou být vybudovány navazující služby, uzpůsobené podnikatelským potřebám veřejnosti. Copernicus má proto i velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst, ekonomický růst a inovace, jak bylo prokázáno vybranými ekonomickými studiemi (např. studie EARSC - text nebo krátké video).


Program Copernicus tvoří tři základní komponenty:

 • Copernicus Služby

  • Koordinuje a řídí Evropská komise.

  • Zaměřuje se na šest tématických oblast: území, mořské prostředí, atmosféra, bezpečnost, krizové řízení a změna klimatu.

 • Kosmická Komponenta

  • Koordinuje Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) ve spolupráci s Evropskou organizací pro využívání meterologických družic (EUMETSAT).

  • Tvoří ji družice Sentinel 1-5 spolu s tzv.přispěvatelskými misemi od různých kosmických agentur.

 • In-Situ Komponenta

  • Koordinuje Evropská agentura pro životní prostředí (European Enviromental Agency, EEA).

  • Je složen z dat z pozorovacích sítí v jednotlivých členských státech EU.


Poslední změna: 13. říjen 2017 16:14 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám