CEF

Connecting Europe Facility (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) je klíčovým nástrojem financování EU na podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím cílených investic do infrastruktury na evropské úrovni. Podporuje rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb.

CEF prospívá lidem ve všech členských státech, protože usnadňuje a udržuje cestování, zvyšuje energetickou bezpečnost Evropy a současně umožňuje širší využívání obnovitelných zdrojů a usnadňuje přeshraniční interakce mezi veřejnými správami, podniky a občany.

Kromě grantů nabízí CEF finanční podporu projektům, a to prostřednictvím inovativních finančních nástrojů (např.:projektové dluhopisy). Tyto nástroje vytvářejí významný pákový efekt při využívání rozpočtu EU a působí jako katalyzátor pro zisk dalšího financování ze strany soukromého sektoru a dalších subjektů veřejného sektoru.

Od ledna 2014 je INEA (Inovation and Networks Executive Agency) Vaše brána k financování v rámci CEF. INEA provádí většinu rozpočtu programu CEF v celkové výši 27,4 miliardy EUR z 30,4 miliardy EUR (22,4 miliardy EUR pro dopravu, 4,7 miliardy EUR pro energii a 0,3 miliardy EUR pro telekomunikace).


CEF je rozdělen na následující tři sektory:


Poslední změna: 9. říjen 2017 13:26 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám