Visegradský fond

International Visegrad Fund

Mezinárodní Visegradský fond je mezinárodní organizace se sídlem v Bratislavě. Byla založena společně zeměmi Visegradské skupiny (V4) - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Účelem Mezinárodního Visegradského fondu je usnadnit a podpořit rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, jakož i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu a Východního partnerství. Fond provozuje několik grantových programů a také uděluje individuální stipendia. Grantová podpora je věnována jedinečným projektům, a to zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměn mládeže, přeshraniční spolupráci a propagaci cestovního ruchu.Roční rozpočet Mezinárodního Visegradského fondu od roku 2014 činí 8 milionů EUR. Je složen jak z rovných přízpěvků států V4, tak i přízpěvků ze zemí: Kanada, Německo, Holandsko, Jižní Koreje, Švédska, Švýcarska a Spojených států (ve formě subgrantu nebo spolufinancování).


Info pro UK: u grantů, kde je podmínka, že se smí za organizaci podat jen jeden grant pro UK platí, že se jako organizace počítá fakulta a proto můžeme za UK podat více žádostí, za každou fakultu jednu


Programy fondu

Visegrad grants:

 • Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu). Podporují především projekty prosazující inovace a udržitelnost ve střední a východní Evropě.

 • Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října.

 • Výše grantu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu podaného projektu. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činila v roce 2016 průměrně 20 000 EUR.


Visegrad+ grants:

 • Granty Visegrad+ podporují především projekty přispívající k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, a to zejména v zemích mimo Evropskou Unii (západní Balkán, země Východního partnerství).

 • Termín pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října.

 • Výše grantu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu podaného projektu. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činila v roce 2016 průměrně 20 000 EUR.


Visegrádské strategické granty:

 • Podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny

 • Projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok.

 • Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října.

 • Granty se poskytují na období 12-36 měsíců (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR).


Visegrádský grant pro univerzitní studia:

 • Granty pro univerzitní studia byly sloučeny s Visegradskými granty. Návrhy projektů pro univerzitní kurzy nebo studijní programy mohou požádat o Visegradské granty do 1. října.


Visegrádská stipendia

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu, většinou na dobu 1 až 2 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).


Visegrádská stipendia nabízejí:


 • Visegrad scholarships program

  • Incoming scholarships se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Kosova, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4.

   • Stipendium se poskytuje na maximální dobu 2 semestrů (Ph.D./post-doc) nebo 4 semestrů (Mgr.)

   • Výše stipendia je 2 300 EUR/semestr (odborník), 1 500 EUR/semestr (host)


  • Outgoing scholarships se naopak poskytují uchazečům z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a umožňují studium jak ve státech V4, tak i ve státech západního Balkánu a Východního partnerství.

   • Stipendium se poskytuje na maximální dobu 2 semestrů (Ph.D./post-doc) nebo 4 semestrů (Mgr.)

   • Výše stipendia je 2 300 EUR/semestr (odborník), 1 500 EUR/semestr (host)

 • EaP Visegrad scholarship program

  • V rámci rohoto stipendijního programu jsou podporovány magisterské a post-magisterské (Ph.D./post-doc) studia nebo výzkumné pobyty na univerzitách v rámci V4 regionu. Program je specificky zaměřen na odborníky, kteří jsou občany zemí Východního partnerství.

   • Stipendium se poskytuje na období 1-2 nebo 1-4 semestrů (pouze pro Mgr.)

   • Výše stipendia je 2 300 EUR/semestr (odborník), 1 500 EUR/semestr (host)

 • Open Society Archives stipendia

  • Tento program probíhá ve spolupráci s Open Society Archivum v Budapešti a nabízí stáže v Open Society Archives (OSA) na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Stipendium se každoročně uděluje 12 vybraným žadatelům ze zemí V4 a 3 žadatelům mimo státy V4.

   • Finanční podpora je 2000 EUR a je určena k přístupu k archivům, pokrytí cestovného z/do Budapešti, obživy a ubytování pro výzkumné období dvou měsíců.

 • Vysegrad-Taiwan scholarship program

  • Tento program je provozován a financován Ministerstvem pro vědu a technologii Tchaj-wanu. Cílem je usnadnění akademické výměny prostřednictvím podpory Ph.D. a post-doktorských výzkumníků ze zemí V4, kteří zamýšlý povádět výzkum na Tchaj-wanu. Podporu mobility tchajwanských vědců do regionu V4 provozuje tchajwanská strana.

   • Stipendium se poskytuje na období 2 semestrů s možností opakovaného uplatnění (max. podpora jsou 4 semestry)

   • Výše stipendia je 750 EUR/měsíc (Ph.D.) nebo 1000 EUR/měsíc (post-doc) + 800 EUR jako jednorázový cestovní grant


Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu. Informace o Visegradské skupině naleznete zde.


Poslední změna: 5. červen 2021 21:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám