CELSA

Odevzdání průběžných/závěrečných zpráv


Formulář průběžné/závěrečné zprávy ke stažení zde.1

V anglické verzi Final report.

V případě, že je zpráva v pořádku, není třeba dodávat žádnou další dokumentaci.

Zprávy je nutné dodat do jednoho roku od skončení projektu.

Central Europe Leuven Strategic Alliance


CELSA je složena z těchto univerzit:


CELSAposilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.

Výzkumný fond CELSA

Dnešní podoba fondu CELSA byla schválena na jednání Výkonné rady tohoto uskupení v září 2016 v Lublani. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o zřízení virtuálního fondu, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v Horizontu Evropa či v obdobném evropském programu.


Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem 120 000 EUR (v případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let (tzn. RUK přispívá 30 000 EUR, KU Leuven 90 000 EUR), s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR. Co bude v rámci rozpočtu financováno je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na výzkum, zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.


Podpořené projekty sedmé výzvy

Matematicko-fyzikální fakulta

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.

Název projektu: Single crystal PErovskite Charge Transport Engineering for high-performance Radiation detection (SPECTER)

Doba řešení projektu: 1.10.2023-30.9.2025


1. lékařská fakulta

Hlavní řešitel: MUDr. Jan Havlín, Ph.D. a MUDr. Andrea Zajacová

Název projektu: DonoR-specific antilbodiES in cryo-bioPsIes and bRonchoAlveolar lavage fluid during rejecTIOn after luNg transplantation (RESPIRATION)

Doba řešení projektu: 1.10.2023-30.9.2025


Podpořený projekt šesté výzvy

Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Název projektu: Microbial diversity within an Eco-Health context: effects of anthropogenic stress and host phylogeny on the microbiome and microparasites of a keystone freshwater invertebrate

Doba řešení projektu: 1.10.2022-30.9.2024

Konsorcium: Univerzita Karlova, Katholieke Universiteit Leuven


Podpořené projekty páté výzvy: V páté výzvě UK podpořila mimořádně čtyři projekty.


Fakulta sociálních věd

Hlavní řešitel: Aliaksei Kazharski, PhD.

Název projektu: Contested Heritage. A multilevel analysis of the securitization of heritage and its challenges for EU and UN actorness (COHERE)

Doba řešení projektu: 1.10.2021-30.9.2023

Konsorcium: Univerzita Karlova, Katholieke Universiteit Leuven , University of Tartu


Projekt CELSA byl následně podpořen externím návazným financováním z Erasmus+: Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine will address the role of cultural heritage in the EU’s external action (HER-UKR)


Matematicko-fyzikální fakulta

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Tomáš Bureš, PhD.

Název projektu: Software Technologies for Open, Decentralized and Self-adaptive IoT Systems (PERSIST)

Doba řešení projektu: 1.10.2021-30.9.2023

Konsorcium: Univerzita Karlova, Katholieke Universiteit Leuven


1. lékařská fakulta

Hlavní řešitelka: RNDr. Hana Hansíková, CSc.

Název projektu: Expanding the genetic landscape of Congenital Disorders of Glycosylation using genomic techniques - RNA-Seq

Doba řešení projektu: 1.10.2021-30.9.2023

Konsorcium: Univerzita Karlova, Katholieke Universiteit Leuven


Filozofická fakulta

Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Michela, PhD.

Název projektu: ÉMIGRÉ EUROPE. Civil Engagement Transfers between Eastern Europe and the Low Countries, 1933-1989

Doba řešení projektu: 1.10.2021-30.9.2023

Konsorcium: Univerzita Karlova, Katholieke Universiteit Leuven , The Jagiellonian University of Kraków , Eötvös Loránd University


Podpořené projekty čtvrté výzvy:

Filozofická fakulta

Hlavní řešitelka: PhDr. Lenka Hlávková, PhD.

Název projektu: Musical Interactions between the Low Countries and Central Europe, 1400-1650

Doba řešení projektu: 1.10.2020-30.9.2022 (řešení prodlouženo do roku 2023)


Fakulta sociálních věd

Hlavní řešitel: doc. Petr Janský, PhD.

Název projektu: Transparency Reforms and the Allocation of Public Funds

Doba řešení projektu: 1.10.2020-30.9.2022 (řešení prodlouženo do roku 2023)


Projekt CELSA byl následně podpořen externím návazným financováním z Horizontu Evropa: projekt DemoTrans


Podpořené projekty třetí výzvy:


Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: Mgr. Petr Kohout, PhD.

Název projektu: The impact of nutrient pollution and mycorrhizal type on soil biodiversity and functionality

Doba řešení projektu: 1.10.2019-30.9.2021 (řešení prodlouženo do roku 2022)


Matematicko-fyzikální fakulta

Hlavní řešitel: Prof. Jan Hajič, Dr.

Název projektu: ContExtual machine Learning of Language translations

Doba řešení projektu: 1.10.2019-30.9.2021 (řešení prodlouženo do roku 2022)Podpořené projekty druhé výzvy:


Filozofická fakulta

Hlavní řešitel: prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Název projektu: The Landscape setting of the pyramids of Abusir (Egypt)

Doba řešení projektu: 1.10.2018-30.9.2021


Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Novák, PhD.

Název projektu: Molecular basis of keratinopathies

Doba řešení projektu: 1.10.2018-30.9.2021Podpořené projekty první výzvy:


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD.

Název projektu: Structure-based design of new antitubercular medicines

Doba řešení projektu: 1.10.2017-30.9.2019


Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: RNDr. Ruth Tachezy, PhD.

Název projektu: Metagenomic analysis of the virome of the honeybee (Apis mellifera) in the Czech Republic

Doba řešení projektu: 1.10.2017-30.9.2019


Osmá výzva k podávání návrhů je otevřena s uzávěrkou 14.12.2023

Poznámky

1

Zažlucené části prosím upravte dle potřeby.


Poslední změna: 11. prosinec 2023 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám