CELSA

Central Europe Leuven Strategic Alliance

CELSA byla založena v roce 2016 sedmi univerzitami:


V roce 2017 se dalším členem stala Univerzita v Tartu.


CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.


Výzkumný fond CELSA

Dnešní podoba fondu CELSA byla schválena na jednání Výkonné rady tohoto uskupení v září 2016 v Lublani. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o zřízení virtuálního fondu, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.


Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem 120 000 EUR (v případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let (tzn. RUK přispívá 30 000 EUR, KU Leuven 90 000 EUR), s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR. Co bude v rámci rozpočtu financováno je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na výzkum, zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.


Podpořené projekty druhé výzvy:


Filozofická fakulta

Hlavní řešitel: prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Název projektu: The Landscape setting of the pyramids of Abusir (Egypt)

Doba řešení projektu: 1.10.2018-30.9.2020


Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Novák, PhD.

Název projektu: Molecular basis of keratinopathies

Doba řešení projektu: 1.10.2018-30.9.2020Podpořené projekty první výzvy:


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD.

Název projektu: Structure-based design of new antitubercular medicines

Doba řešení projektu: 1.10.2017-30.9.2019


Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: RNDr. Ruth Tachezy, PhD.

Název projektu: Metagenomic analysis of the virome of the honeybee (Apis mellifera) in the Czech Republic

Doba řešení projektu: 1.10.2017-30.9.2019


Formulář průběžné zprávy ke stažení zde.


Aktuální výzva


  • Deadline pro podání návrhů je 26.10.2018 Interní deadline pro zaslání kompletních návrhů na ec@cuni.cz je 19.10 2018.


pozn. RUK přispívá částkou 30 000 EUR, ze které lze hradit vše, kromě investičních nákladů, občerstvení a hospodářské činnosti.


Další důležité informace najdete na webu CELSA nebo v přiloženém materiálu.


Poslední změna: 29. listopad 2018 15:23 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám