• Aktuality

Aktuality

19. české dny pro evropský výzkum

Ústředním tématem konference budou evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev.

11. října 2021


Mise EU oficiálně spuštěny

Evropská komise dne 29.9.2021 zahájila pět tzv. misí, které představují nový koncept spolupráce s cílem řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí. Mise jsou zakotveny v programu Horizont Evropa.

30. září 2021


ERC JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH

Zveme Vás na první ze série on-line workshopů pro žadatelky a žadatele o granty ERC s podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH, který organizuje TC ve spolupráci s UK a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

22. července 2021


Pracovní programy HE na roky 2021 a 2022

Evropská komise zveřejnila pracovní programy k jednotlivám částem programu Horizont Evropa. Jsou ke stažení v portálu Funding & Tenders.

21. června 2021


Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa

Rádi bychom Vás pozvali na online akci Technologického centra - Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa. Akce se uskuteční 8. června 2021 (10:00 – 13:00 hod).

11. května 2021


OSOBNÍ NÁKLADY V H2020

Akce se zaměří na pravidla pro výpočet způsobilé výše osobních nákladů v projektech H2020 a měl by tak posluchačům pomoci správně vyplnit finanční výkazy v rámci reportování nákladů EK a vyhnout se nálezům v případě následných auditů projektů H2020. 

20. dubna 2021


Zjistěte, jak podporovat vědce v praktikování open science

Centrum pro podporu open science UK zve THP pracovníky UK na praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená s podporou správy výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access).

19. dubna 2021


Harmonogram výzev ERC 2022

Obdrželi jsme potvrzenou zprávu o harmonogramu výzev ERC na roky 2021 a 2022. Výzva ERC-StG-2022 bude otevřena už letos na podzim s deadlinem na začátku roku 2022.

31. března 2021


EPO - Academic Research Programme

Apply for research grants under the ARP 2021 by 15 October 2021. The EPO will award grants totalling €600 000 for research into the new frontiers of innovation and digital technologies for IP.

9. srpna 2021


Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF)

On-line Informační den k MSCA PF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům a výzkumnicím, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt

3. května 2021
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám