• Aktuality

Aktuality

EPO - Academic Research Programme

Apply for research grants under the ARP 2021 by 15 October 2021. The EPO will award grants totalling €600 000 for research into the new frontiers of innovation and digital technologies for IP.

9. srpna 2021


ERC JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH

Zveme Vás na první ze série on-line workshopů pro žadatelky a žadatele o granty ERC s podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH, který organizuje TC ve spolupráci s UK a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

22. července 2021


Pracovní programy HE na roky 2021 a 2022

Evropská komise zveřejnila pracovní programy k jednotlivám částem programu Horizont Evropa. Jsou ke stažení v portálu Funding & Tenders.

21. června 2021


Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa

Rádi bychom Vás pozvali na online akci Technologického centra - Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa. Akce se uskuteční 8. června 2021 (10:00 – 13:00 hod).

11. května 2021


OSOBNÍ NÁKLADY V H2020

Akce se zaměří na pravidla pro výpočet způsobilé výše osobních nákladů v projektech H2020 a měl by tak posluchačům pomoci správně vyplnit finanční výkazy v rámci reportování nákladů EK a vyhnout se nálezům v případě následných auditů projektů H2020. 

20. dubna 2021


Zjistěte, jak podporovat vědce v praktikování open science

Centrum pro podporu open science UK zve THP pracovníky UK na praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená s podporou správy výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access).

19. dubna 2021


Harmonogram výzev ERC 2022

Obdrželi jsme potvrzenou zprávu o harmonogramu výzev ERC na roky 2021 a 2022. Výzva ERC-StG-2022 bude otevřena už letos na podzim s deadlinem na začátku roku 2022.

31. března 2021


Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF)

On-line Informační den k MSCA PF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům a výzkumnicím, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt

3. května 2021


Jaké open science podmínky čekají vědce v Horizon Europe?

Aktuální program  přichází s novými požadavky vztahujícími se k open science. Co je potřeba mít především na paměti?

29. dubna 2021

Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám