• Aktuality

Aktuality

Erin Carson má ERC, chce lepší algoritmy pro superpočítače

Jeden na Univerzitě Karlově, tři v České republice a celkem 408 – tak zní statistika letošních juniorních grantů Evropské výzkumné rady (ERC Starting). Erin Carson z Matematicko-fyzikální fakulty UK bude díky pětiletému grantu analyzovat numerické výpočty a hledat nové algoritmy pro výpočetní systémy.

22. listopadu 2022


MSCA4Ukraine: Předběžné informace pro žadatele

V rámci reakce EU na invazi Ruské federace na Ukrajinu budou specializovaná stipendia MSCA4Ukraine poskytovat podporu vysídleným výzkumným pracovníkům z Ukrajiny. Tato podpora jim umožní pokračovat v práci v akademických i neakademických organizacích v členských státech EU a přidružených zemích programu Horizont Evropa a zároveň zachovat jejich vazby na výzkumné a inovační komunity na Ukrajině.

12. září 2022


NOVÁ BROŽURA TC AV - Pravidla financování projektů Horizontu Evropa

Brožura vás provede finančními aspekty celého životního cyklu projektů Horizontu Evropa. Na 101 stranách se dozvíte, jak sestavit ideální rozpočet, jaké jsou specifické podmínky způsobilosti jednotlivých nákladových kategorií, ale i jak zacházet se třetími stranami v projektu nebo jaké typy finančních auditů můžete očekávat. 

10. srpna 2022


Úspěch českých sociologů a ekonomů: zapojení do výzkumu váhavých postojů k očkování

Očkování je stále aktuální téma. Od března 2021 se mu v rámci mezinárodního výzkumného projektu  věnuje český tým sociologů z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

22. července 2022


ČR si připsala 3 nové ERC granty

Evropská komise podpoří další tři projekty ERC, které budou řešené na českých výzkumných institucích.

po přehodnocení finančních možností Evropské komise přidali další dva vědci. Seznam řešitelů projektů ERC působících v ČR obohatili Martin Kozák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Tim Verhagen.

24. června 2022


Drafty pracovních programů Horizont Evropa 2023-24

Níže najdete odkazy na všechny oficiální pracovní programy na období 2021-2022 a také na pracovní verze, které Science|Business začal zveřejňovat již v lednu 2021. Nedávno zveřejnil také nové, neschválené návrhy pracovních programů na roky 2023-2024.

8. dubna 2022


2022 ERC applicants´ workshop on PREPARATION OF A COMPETITIVE PROPOSAL (PART 1), 23. - 27. května 2022

Workshop se bude skládat z individuálních prezentací výzkumných myšlenek a z diskuze s členy Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC a dalšími hodnotiteli projektů ERC neaktivními v daném roce výzvy, případně s dalšími experty v oblasti výzkumu přihlášených účastníků. Podmínkou účasti je registrace a zaslání abstraktu, životopisu a dosavadních výsledků do 11. dubna 2022.

1. března 2022


ERC JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH

Zveme Vás na první ze série on-line workshopů pro žadatelky a žadatele o granty ERC s podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH, který organizuje TC ve spolupráci s UK a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

22. července 2021


EPO - Academic Research Programme

Apply for research grants under the ARP 2021 by 15 October 2021. The EPO will award grants totalling €600 000 for research into the new frontiers of innovation and digital technologies for IP.

9. srpna 2021

Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám