H2020

Horizont 2020 ve zkratce


Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“, jak zní celý název programu (dále program H2020), byl největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni pro vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let po skončení tohoto období.


Program Horizont 2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013). Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projevuje například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků. Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU.


Mezi hlavní charakteristiky programu H2020 patří tzv. focus areas. Jedná se o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ. Projekty podpořené v těchto výzvách by měly zahrnovat celé spektrum inovačního řetězce od výzkumu a vývoje přes pilotní a demonstrační aktivity až například ke stanovení standardů.


Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. bottom-up přístupu při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám mají strategický charakter a jsou vytvářeny na základě definovaných tematických směrů. Pracovní programy jsou nově vytvářeny na dva roky. Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, na inovace, na účast malých a středních podniků, na společenský dopad a na spolupráci mezi týmy v rámci EU i mimo ni. Horizont 2020 není homogenním programem a k základní struktuře je třeba přičíst celou řadu struktur a programů, které mají vzhledem k programu H2020 jistou autonomii, jako jsou ERA-Nety, Společné technologické iniciativy (JTI) nebo Iniciativy společného programování (JPI), a které vyhlašují vlastní výzvy.


Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.


Rozdělení H2020 na tři pilíře:Rozpočet Horizontu 2020 pokrývá dále EIT, JRC / Horizontální aktivity / EURATOM

  • Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra

  • Evropský inovační a technologický institut

  • Šíření excelence a podpora účasti

  • Věda se společností a pro společnost

  • EURATOM

  • Související iniciativy (ERA-NET Cofund, cPPP, JTIs)


Každou část má na starosti národní kontakt. Kontakty na jednotlivé NCP - National Contact Points - najdete zde.


Technologické centrum AV ČR vydávalo měsíčně zpravodaj k H2020 - informace lze dohledat na www.h2020.czZdroj: TC AV ČR


Kontaktní informace

Se svými dotazy se můžete obracet na (kontakt pro ERC a MSCA).

Potřebné informace můžete také najít přímo na stránkách Evropské komise, nebo na portálu Technologického centra AVČR, Horizont 2020, kde naleznete v přehledné a snadno dostupné formě základní informace o tomto programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů. Na zmíněném portálu najdete také informace o aktuálních výzvách k podávání projektů a národních kontaktních pracovnících.


Technologické centrum AV ČR navíc poskytuje v rámci projektu NICER zdarma konzultace, organizuje odborné semináře, vydává publikace a spravuje webové stránky zaměřené na problematiku právních aspektů a duševního vlastnictví i problematiku finančních otázek a managementu projektů. S konkrétními dotazy týkajícími se výše uvedených oblastí se můžete kdykoliv obrátit na příslušné národní kontaktní pracovníky působící v Technologickém centru.


Poslední změna: 31. květen 2021 21:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám