• H2020
  • III. Pilíř - Společenské výzvy

III. Pilíř - Společenské výzvy

SPOLEČENSKÉ VÝZVY


Cíle programu Horizont 2020 v prioritě Společenské výzvy:

V rámci tohoto pilíře je podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost např. v oblasti zdraví, energetiky nebo dopravy. Tyto oblasti jsou proto také dílčími prioritami jednotlivých politik růstové strategie Evropa 2020. Řešení projektů vycházejících z těchto tzv. společenských výzev by mělo vést k propojení zdrojů a znalostí napříč různými oblastmi, technologiemi a obory, včetně sociálních a humanitních věd. Jedná se o široký rozsah činností od výzkumu až po produkci. Mimořádný důraz je přitom kladen na činnosti související s inovacemi, jako je ověřování výroby a testování nových produktů nebo podpora zadávání veřejných zakázek a uvádění inovací na trh.


Akce III. pilíře – Společenské výzvy

  • Zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky (národním kontaktem je )

  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika (národním kontaktem je )

  • Zajištěná, čistá a účinná energie (národním kontaktem je )

  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava (národním kontaktem je )

  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny (národním kontaktem je )

  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost (národním kontaktem je )

  • Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů (národním kontaktem je )

Poslední změna: 18. říjen 2017 17:11 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám