• Aktuality

Aktuality

31. března 2020

Information Day on MSCA Individual Fellowships, 23/04/2020, webstream

Kdy:

23.4.2020 10:00 — 15:00

Registrace:

http://geform.tc.cz/mscaIF2020_webstream


PROGRAM

Detailní informace

Technologické centrum AV ČR společně s Univerzitou Karlovou pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF).


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Informační den k MSCA IF bude pouze přenášen on-line, odkaz bude zaslán registrovaným.


Informační den k MSCA IF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Individual Fellowship), užitečný bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům pomáhat při přípravě projektového návrhu.


Registrovat se můžete nejpozději do 21. dubna 2020 (17:00). Akce bude probíhat v angličtině.


Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships určený výzkumným pracovníkům, kteří hodlají letos podat projektový návrh do poslední výzvy MSCA-IF-2020 v rámcovém programu Horizont 2020. Workshop je naplánován na 22. června 2020, registrace bude spuštěna v květnu, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA IF.Podpořeno v rámci projektu: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/00006210


*************************************************************************

The Technology Centre CAS is organizing the Information Day on Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowships (MSCA IF) on 23 April 2020.


Due to the current epidemiological situation the Information Day on MSCA IF will be only streamed on-line, the link will be sent to the registered participants.   


The Information Day on MSCA IF is designed to familiarize participants with this type of grants. Target audience will be primarily researchers considering applying to MSCA IF but also project managers and those who will be supporting the applicants when preparing their project proposals.


You can register till 21 April 2020 (17:00). The information day will be held in English.


The information day will be followed by the Applicants´ workshop on MSCA-Individual Fellowships which will be open only to the researchers currently preparing a MSCA-IF proposal for the 2020 call. The workshop is supposed to be held on 22 June 2020, the registration will be launched in May, the applicants will be required to send in advance a CV and an abstract of their proposal according to the instructions of MSCA-IF call.Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám