• Aktuality

Aktuality


20. listopadu 2019

Dne 19. listopadu 2019 se v konferenčních prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uskutečnil 4. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, uspořádaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Konference zprostředkovala na 180 účastníkům strategickou debatu na vysoké úrovni k aktuálním tématům tvorby politiky velkých výzkumných infrastruktur v ČR. Letošní ročník se přitom zaměřil zejména na otázky související s analýzou socioekonomických přínosů velkých výzkumných infrastruktur a jejich klastrování. LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), v jejíchž prostorách konference proběhla, je jedním z příkladů dobré praxe obou těchto aspektů. Jedná se o český národní „uzel“ evropských výzkumných infrastruktur CLARIN ERIC a DARIAH ERIC. Co do jejích socioekonomických dopadů, LINDAT/CLARIAH-CZ zprostředkovává digitální technologie jak pro provádění špičkového výzkumu a vývoje v oblastech kultury, umění a humanitních věd, tak i pro jejich využití širokou laickou veřejností.


Na úvod programu konference, který byl rozdělen do 4 tematických sekcí, byly účastníkům představeny dosavadní a budoucí rozvoj agendy velkých výzkumných infrastruktur ČR. V tomto kontextu byla jednak uvedena nejnovější aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 z roku 2019 a dále poté i výhled pro tvorbu politiky velkých výzkumných infrastruktur ČR do roku 2030. Po úvodním bloku konference následovaly 3 panelové diskuze. První z nich se účastnili náměstci ministrů průmyslu a obchodu, životního prostředí, zdravotnictví a práce a sociálních věcí a debatovali na téma, jakým způsobem velké výzkumné infrastruktury přispívají k adresování socioekonomických výzev, jimž čelí česká a evropská společnost. Během druhé a třetí panelové diskuze vystoupili následně ředitelé vybraných velkých výzkumných infrastruktur ČR a debatovali k problematice klastrování jejich zařízení, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, jako nástroje pro nalézání synergií a společných strategií. Všechny prezentace, které byly na konferenci předneseny, jsou k dispozici ke stažení (.zip).


Ron Dekker – Relevance of Cooperation


Pavel Doleček – Large research infrastructures of the Czech Republic – policy outlook for 2030


Jan Hajič – LINDAT/CLARIAH-CZ – Czech national node of CLARIN ERIC and DARIAH ERIC


Lukáš Levák – Roadmap of large research infrastructures of the Czech Republic – update 2019


Jiří Vondrášek – Power (or weakness) of Distributed Infrastructures


Allen Weeks – Exploring socioeconomic benefits and impacts of large research infrastructures


Doprovodný program

Při příležitosti konání konference byla jejím účastníkům nabídnuta i možnost návštěvy Centra vizuální historie Malach a pozůstatků Rotundy sv. Václava. Během prezentačního bloku poté velké výzkumné infrastruktury představily zájemcům expertízu, kapacity a dovednosti, které jejich zařízení uživatelům nabízejí. V rámci konferenčního programu proběhla i tisková konference, uspořádaná na vysoké úrovni za účasti náměstků ministrů školství, mládeže a tělovýchovy a výše uvedených resortů.


5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR

V pořadí 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádá na podzim roku 2020. Tentokrát se jeho dějištěm stanou konferenční prostory Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a spolu-organizátorem velká výzkumná infrastruktura CCP (České centrum pro fenogenomiku).Více fotografií a informací na stránkách vyzkumne-infrastruktury.cz


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám