• Aktuality

Aktuality


26. září 2019

Na Lékařské fakultě v Plzni bude díky evropskému grantu působit špičkový výzkumník v oboru onkologie. Projekt Chaperon, podpořený programem Horizont 2020, odstartoval úvodním meetingem 26. září 2019. Očekávaný expert vzejde z výběrového řízení a na fakultu přijde v zimních měsících tohoto roku. Fakulta se nyní připravuje na zřízení nové výzkumné Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění v Biomedicínském centru, kterou vybraný výzkumník povede. Smyslem projektu je přinést do centra a tím i na Lékařskou fakultu světovou úroveň know-how.


Lékařská fakulta v Plzni získala pro projekt Chaperon podporu z evropského programu Horizont 2020. Ve čtvrtek 26. září tento projekt slavnostně odstartoval úvodním shromážděním jeho řešitelů a pozvaných hostů. Účastníky přivítal prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., vědecký ředitel Biomedicínského centra a hlavní řešitel projektu, současný stav projektu přiblížil doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Momentálně je v běhu výběrové řízení na výzkumníka – renomovaného experta, který na fakultu díky podpořenému projektu nastoupí, založí zde novou laboratoř a přivede vlastní výzkumný tým. Tématem jeho výzkumu, bude rakovina, konkrétně translační genomika nádorových onemocnění.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni uspělo v jedné z výzev na tzv. ERA Chairs jako jeden ze zatím pouhých čtyř úspěšných žadatelů v České republice. Volba tématu projektu (celým názvem CHAPERON – ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology) padla na oblast výzkumu rakoviny; nejen proto, že je v našem regionu velkou prioritou – Plzeňský kraj vykazuje vysoký výskyt různých nádorů, včetně karcinomů tlustého střeva, ledvin nebo močového měchýře – ale i v návaznosti na současné zaměření centra, v němž v současné době pracuje několik vysoce kvalitních výzkumných týmů zaměřených právě na rakovinu.


Výzkumníkovi, který do centra díky grantu ERA Chair začátkem roku 2020 přijde, bude umožněno založit zde novou Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění a sestavit v ní vlastní vědecký tým. Smyslem projektu je přinést do centra světovou úroveň know-how a významně doplnit již existující výzkumné týmy centra. Zkušenosti tohoto vědce coby manažera výzkumu pak dále pomohou zlepšit i kvalitu manažerských struktur a procesů ve výzkumu, a to nejen v Biomedicínském centru, ale i na dalších úrovních fakulty a univerzity. V současné době probíhá na pozici ERA Chair výběrové řízení, jehož výsledek bude znám v polovině listopadu.

Proč právě Chaperon? Název chaperon, francouzské slovo pro „gardedámu“, označuje typ proteinu, který v buňce pomáhá uspořádat jiné proteiny do jejich správného prostorového tvaru. Brání také vzniku nesprávných vazeb. Další význam, který se se slovem chaperon spojuje, je středověká pokrývka hlavy, kápě, která se nosila zavinutá podobně jako turban. Tyto chaperony měly často tvar torusu, který se tak stal hlavním motivem loga projektu. Svým spojením s hlavou logo symbolizuje také „hlavu“ projektu a nové laboratoře. Tento tvar může evokovat také záchranný kruh, a vlastně i toto přirovnání je pro projekt příznačné, neboť výzkum rakoviny skutečně takovým kruhem může pro mnohé nemocné být.


Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (H2020) je největším a nejvýznamnějším programem pro financování vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Program má směřovat podporu tak, aby napomohla rychle a efektivně řešit problémy současnosti, zabezpečit dlouhodobý udržitelný růst a zajistit konkurenceschopnost Evropy. Jedním z dílčích cílů programu je napomoci překonání současných rozdílů mezi členskými státy či regiony. Projekty „ERA Chairs“, součást Horizontu 2020, mají přivést na univerzity a výzkumné instituce vynikající vědce a tak těmto institucím pomoci k zásadnímu kvalitativnímu posunu. Působení těchto projektů by mělo probíhat ve dvou rovinách – přítomnost špičkového výzkumníka umožní jednak přilákat, udržet a zvýšit kvalitu lidských zdrojů, a jednak provést v instituci strukturální změny nezbytné k dosažení výzkumné excelence.


oficiální stránky projektu: http://chaperon.lfp.cuni.cz/ (v angličtině)

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizont 2020

č. grantové smlouvy 856620.


Kontakt:

Ing. Barbora Černíková

e:

t: 377 593 446

m: 775 856 969


Odborný kontakt:

prof. MUDR. Milan Štengl, Ph.D.

e:

t: 377 593 341


Plzeň, 26. 9. 2019

Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám