• Aktuality

Aktuality


13. září 2019

Po bezmála dvou letech příprav otevřela Univerzita Karlova zastoupená Fakultou sociálních věd UK Herzlovo centrum izraelských studií (Centrum).


S nápadem na jeho vznik přišly akademičky Kateřina Králová z Institutu mezinárodních studií a Hana Kubátová z Institutu politologických studií FSV UK. Ustavení Centra pak vychází z Memoranda o porozumění mezi Univerzitou Karlovou (zastoupenou FSV UK) a Izraelským institutem. Centrum se bude věnovat akademické a výzkumné činnosti se zaměřením na moderní Izrael a jeho vztahy se střední Evropou.  Za Karlovu univerzitu bude Centrum koordinovat Fakulta sociálních věd, konkrétně Institut mezinárodních studií (IMS) a Institut politologických studií (IPS).  


„Mým cílem je prostřednictvím Herzlova centra nabídnout studentům UK pestrou škálu přednášek na téma současného Izraele. Také budu pracovat na tom, aby se z Herzlova centra stalo výzkumné pracoviště, o kterém se v rámci izraelských studií bude vědět. Chtěla bych se především zaměřit na výzkum týkající se vazby Izraele se střední Evropou. Ta sahá hluboko do historie a promítá se do všech možných aspektů vzájemných vztahů,“ uvedla ředitelka Centra Irena Kalhousová.Náplní nově vzniklého Centra bude zejména zajišťování kurzů se zaměřením na témata spojená s moderním Izraelem a rozšiřování spolupráce s izraelskými vzdělávacími institucemi. Centrum bude rovněž podporovat výzkum, poskytovat stipendia pro doktorské studenty a organizovat akce pro veřejnost.„Velice mě těší, že se podařilo Univerzitě Karlově získat tuto prestižní a mimořádnou podporu, která nám umožňuje zintenzivnit výzkum a výuku v této oblasti,“ sdělil ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK Tomáš Nigrin. „Mám rád konkrétní výsledky, a jsem proto velmi potěšen, že Herzlovo centrum izraelských studií konečně uvádíme v život. Jeho činnost bude mít přínos pro výuku studentů i vědu, je před námi ještě hodně práce, ale Irena Kalhousová je pro mě zárukou, že se to povede,“ dodal ředitel Institutu politologických studií Petr Jüptner.Zřízení Centra prohloubí spolupráci mezi příslušnými univerzitními pracovišti a zároveň podpoří interdisciplinární i mezinárodní charakter výzkumu, vzdělávání a diskuse. Studenti doktorských studií se navíc budou moci zabývat tématy spojenými s oblastmi expertízy Izraelského Institutu, což výrazně rozšíří možnosti zapojení univerzitních pracovišť do multidisciplinárních a mezinárodních výzkumných projektů.FSV UK bude předsedat Radě Centra (Board of the Herzl Center of Israel Studies), do níž budou kromě zástupce Izraelského institutu a zahraničních odborníků z řad partnerských izraelských center přizvána i další pracoviště UK s přihlédnutím k oblastem expertízy a zaměření Izraelského institutu. Členové Rady budou společně formovat směřování Centra, nabídnou své či zahraničí experty, zapojí se do distribuce informací o činnosti Centra a propagace jím pořádaných akcí.


Více infromací naleznete na anglických stránkách centra www.herzl.cuni.cz
Praha, září 2019

Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám