• Aktuality

Aktuality


7. srpna 2019

„Staff Training Week“ pro zaměstnance UK 12.-13.9. a 17.-18.9.2019

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na interní „Staff Training Week“ pro grantové poradce, zaměstnance vědeckých a projektových oddělení i vědecké pracovníky z UK. STW se skuteční ve dnech 12. a 13. září a 17. a 18. září 2019. Rezervujte si prosím předběžně tyto termíny. Každého dne by se měli zúčastnit 1-2 osoby z fakulty či součásti. V následujících dnech bude zveřejněna přihlašovací tabulka, abychom měli alespoň přibližnou představu o počtu účastníků. Není nijak omezen počet účastníků z jedné fakulty, pokud víte o někom, koho by dané téma zajímalo pozvětze ho prosím také.

Na základě poptávky z Vaší strany bude jeden celý den věnován osobním nákladům v projektech H2020 a zkušenostem z auditů a to úterý 17. září. Pravděpodobně se také zúčastní auditorka KPMG realizující audity jménem Evropské komise.


Předběžný program STW2019

Registrujte prosím svou účast v jednotlivých dnech STW na tomto odkazu: https://doodle.com/poll/tf5eyh2dxf6duimr.


Čtvrtek 12.9.2019 10-16hod

Velká zasedací síň, Karolinum

Pátek 13.9.2019 10-16hod

Velká zasedací síň, Karolinum

Úterý 17.9.2019 10-16hod

Zelená posluchárna

Středa 18.9.2019 10-16hod

Zelená posluchárna

Overview of H2020 - Life Cycle of the project, How to cooperate with your researcher

What is Horizon Europe

Poul Petersen - University of Copenhagen, Research & Innovation Unit


Osobní náklady v H2020


Lenka Chvojková,

Aneta Hlavsová (TC AV ČR)

Auditor z KPMG


Výzva OPVVV na Mobilitu vědeckých pracovníků i THP, jednotkové náklady a nepřímé náklady v operačních projektech, výstupy z auditů projektů - Jitka Baťková (Odbor projektové podpory RUK)

představení relokačního centra UK – Simona Teplá


Předběžný seznam témat dalších prezentací během STW2019:

• Transfer znalostí a technologií na UK - Otomar Sláma (CPPT)

• Data management, vzdálené úložiště OneDrive – Martin Řepa (ÚVT)

• Ethical question in research

• Research Integrity

• Příprava nového rámcového programu – Horizon Europe

• HR Award na UK

• Citizen ScienceEvropské centrum

Odbor pro vědu a výzkum

Rektorát Univerzity Karlovy

Mgr. Eva Matějcová

Tel. 224 491 724


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám