• Aktuality

Aktuality


19. června 2019

Vyhlášení 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Délka řešení v programu ERC CZ u jednotlivých projektů vyhodnocených v kategorii A je shodná s délkou řešení určenou aktuální výzvou ERC, v jejímž rámci byl návrh projektu vyhodnocen na evropské úrovni (např. pro tzv. „zahajovací granty“ ERC je maximální doba řešení stanovena zpravidla na 5 let). U projektů vyhodnocených v kategorii B bude projekt v programu ERC CZ podpořen nejdéle na období 2 let.

O podporu v programu ERC CZ se může ucházet jen takový projekt, jehož řešitelem je táž fyzická osoba, která podala ERC grant do některé z výzev ERC uzavřené v období po 1. lednu 2017.

Prosíme, aby se případní zájemci obraceli na Evropské centrum, které pomůže se zajištěním čestného prohlášení a případných dalších náležitostí.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, končí dne 30. července 2019 14:30 hodin.

Ministerstvo uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 17. července 2019.

Vyhlášení ERC CZ

Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám