• Aktuality

Aktuality


2. ledna 2019

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 12. 2018 zveřejňuje a vyhlašuje v prioritní ose 1 OP VVV výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II.

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzvy na 31. 5. 2019, 14 hod. 


Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem výzev je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur nebo e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022.


Konkrétně mohou úspěšní žadatelé materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury v České republice, tedy pořídit moderní přístrojové a technické vybavení. Podporovány jsou i stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (úprava rozvodů, podlah atd.). Možná je také realizace stavebních úprav, která v souladu s podporovanými aktivitami výzvy povede v rámci objektu ke změně účelu využití prostor.


Žádosti o podporu z výzvy Výzkumné infrastruktury II s alokací 1,9 miliardy korun a z výzvy Výzkumné e-infrastruktury s alokací 1,1 miliardy korun budou přijímány od 18. prosince 2018 do 31. května 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám