• Aktuality

Aktuality


6. prosince 2018

Univerzita Karlova uspořádala ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady. Akce proběhla dne 27. listopadu 2018 ve Vlasteneckém sále pražského Karolina. Cílem informačního dne bylo seznámit posluchače se základními informacemi o ERC - o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení a přidat osobní zkušenosti úspěšných žadatelů o ERC grant.


Informační den zahájili rektor UK Tomáš Zima a Naďa Koníčková, vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR. Účastníci napříč celou republikou z řad mladých výzkumníků, zástupců vedení jednotlivých institucí a projektových manažerů, měli možnost vyslechnout si prezentace opravdu nejpovolanějších. O vlivu ERC grantů v Evropě a v České republice hovořil Tomáš Jungwirth, který je jako jediný Čech člen vědecké rady ERC. Peter Šebo, dřívější hodnotitel jednoho z panelů Starting Grants (2008-2014) se podělil o zkušenosti hodnotitele a poradil, jak se připravit na interview v Bruselu, pokud žadatel postoupí do druhého kola procesu získání grantu. Zdeněk Strakoš, předseda panelu Advanced Grants a hodnotitel, který s námi dlouhodobě spolupracuje na ERC workshopech, prezentoval své zkušenosti z pozice předsedy panelu a popsal proces hodnocení ERC žádostí. Zaměřil se také na otázku důležitosti získání grantu ERC z pohledu výzkumných institucí.

O pravidlech účasti, struktuře návrhu a další možné podpoře ze strany TC AV ČR a UK dále hovořily Zuzana Čapková (národní kontakt pro ERC granty, TC AV ČR), Adéla Jiroudková (vedoucí Evropského centra UK) a Ludmila Součková (odd. podpory projektů, PřF UK). Odpolední blok patřil třem úspěšným žadatelům o ERC granty, kteří se podělili o své zkušenosti s průběhem podávání grantové žádosti a představili své výzkumné projekty. Byli jimi Filip Matějka z CERGE-EI, který získal ERC Starting Grant, Libor Barto s ERC Consolidator grantem a Jiří Klimeš s ERC Starting grantem, oba z MFF Univerzity Karlovy. Všichni tři jmenovaní výzkumníci prošli dříve jak workshopem pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty, tak i návazným nácvikem na pohovor v Bruselu, který dlouhodobě organizuje UK společně s TC AV ČR.

Prezentace řečníků z informačního dne jsou ke stažení na stránkách H2020.

Program
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám